Thứ sáu, 22/06/2018

Nguyễn Văn Tiến - Người Chủ tịch MTTQ tận tụy với công việc

Cập nhật lúc 09:19 14/06/2017
Về xã Sơn Thành (Ninh Bình) hỏi thăm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã ai cũng biết ông là Nguyễn Văn Tiến, sống và lớn lên từ mảnh đất chiêm trũng xã Sơn Thành.
        Ông tham gia công tác Mặt trận nhiều năm và có trên 16 năm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Ông luôn tận tâm, tận tụy với công việc, gần dân, sát dân, tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

        Trong nhiều năm làm công tác Mặt trận, ông Nguyễn Văn Tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Bởi trong công việc, ông luôn thể hiện tính gương mẫu, sự tận tụy và nêu cao tinh thần trách nhiệm. Trong vai trò là Chủ tịch Ủy ban MTTQ  xã, ông đã đề ra nhiều phương pháp về nội dung và hình thức hoạt động, góp phần tạo nên thành công ở các phong trào tại địa phương. Với phương châm “hướng về thôn, xóm, đa dạng hóa các hình thức tập hợp”, Mặt trận và các đoàn thể xã đã vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2015 toàn xã có 13/13 khu dân cư văn hóa đạt 100%, trong đó có 11/13 khu dân cư 3 năm liền đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, có 825/943 gia đình văn hóa đạt 87,5%. Một trong những nét nổi bật của công tác Mặt trận của xã trong thời gian qua là đổi mới nội dung, phương thức vận động trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay xã đã hoàn thành được 12/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và các tiêu chí còn lại đang được địa phương tiếp tục thực hiện.


Hạ tầng nông thôn của xã Sơn Thành ngày càng có nhiều đổi mới

        Với vai trò Chủ tịch UBMTTQVN xã ông Nguyễn Văn Tiến còn tích cực phối hợp với HĐND, UBND xã tổ chức các kỳ họp, tiếp xúc cử tri với HĐND các cấp. Không chỉ vậy ông còn là cầu nối để đưa các hoạt động của các tổ chức thành viên như: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi... làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Ông còn tích cực đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Phạm Văn Hạnh
Thông tin khác:
Bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong lễ tạ ơn Tân Lm Antôn Bùi Văn Thiều

 

Tiêu điểm
Theo bạn website cần nâng cấp
Giao diện
Nội dung
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log