Thứ hai, 17/12/2018

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (1983 - nay)

Cập nhật lúc 11:11 19/03/2018
Đại thắng Mùa xuân 1975 đã mở trang sử mới đối với cách mạng Việt Nam. Riêng đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam, khi đất nước thống nhất Giáo hội cũng trở thành giáo hội thống nhất.
1. Đại thắng Mùa xuân 1975 đã mở trang sử mới đối với cách mạng Việt Nam. Riêng đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam, khi đất nước thống nhất Giáo hội cũng trở thành giáo hội thống nhất. Đầu tháng 5/1980 các Giám mục Việt Nam đã tổ chức Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ I và ra Thư chung 1980 với những nội dung xác định "Giáo hội gắn bó với dân tộc", khuyến khích các hoạt động yêu nước và mời gọi người Công giáo "sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào".
Đối với phong trào Công giáo yêu nước, đây là dịp để phong trào phát triển, mở rộng ra khắp đất nước.
Từ trước năm 1975, khi phong trào Công giáo yêu nước ở miền Nam tham gia đấu tranh chống Mỹ và tay sai, những người Công giáo miền Bắc đã luôn sát cánh với đồng bào mình. Đặc biệt khi vùng giải phóng được mở rộng, đã có những liên hệ giữa phong trào Công giáo yêu nước hai miền. Một số đoàn đại biểu linh mục, tu sĩ miền Nam đã ra thăm miền Bắc, tìm hiểu phong trào miền Bắc. Đây là thuận lợi lớn để ra đời một tổ chức Công giáo yêu nước gồm đại diện Công giáo của các địa phương trong nước.
Ý tưởng tổ chức đại hội Công giáo toàn quốc giai đoạn mới đã được nhiều đại biểu nêu ra trong các diễn đàn phong trào Công giáo yêu nước. Tuy nhiên thời kỳ sau giải phóng miền Nam có rất nhiều việc phải ưu tiên giải quyết. Thêm vào đó, điều kiện kinh tế xã hội cũng có những khó khăn nhất định nên chưa triển khai được đại hội lập tổ chức Công giáo yêu nước toàn quốc. Cho đến đầu những năm 1980, lúc này đã có những thuận lợi để tiến tới lập một tổ chức mới rộng rãi hơn của phong trào Công giáo yêu nước.
Tiến trình chuẩn bị bắt đầu từ năm 1981. Vào cuối năm 1981, Uỷ ban Liên lạc Công giáo toàn quốc tổ chức Hội nghị (mở rộng) để kiểm điểm hoạt động và đề ra chương trình công tác năm 1982. Tại hội nghị này, các đại biểu đã nhất trí tổ chức hội nghị Công giáo mừng công trong cả nước và tích cực chuẩn bị về nội dung và tổ chức tiến tới Đại hội những người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vào mùa thu năm 1982. Đây là đề nghị của Ban thường trực Uỷ ban Liên lạc Công giáo toàn quốc và được hội nghị thông qua như một nghị quyết và Uỷ ban Liên lạc Công giáo toàn quốc bắt tay chuẩn bị Đại hội Công giáo toàn quốc.
Đề nghị trên cũng được các cơ quan hướng dẫn trực tiếp các hoạt động Uỷ ban Liên lạc Công giáo toàn quốc chấp thuận. Việc hiệp thương trên cơ sở Uỷ ban Liên lạc Công giáo toàn quốc là tổ chức nòng cốt được tiến hành với sự giúp đỡ tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Lúc này ở miền Bắc, ngoài Uỷ ban Liên lạc Công giáo toàn quốc còn hiện diện Uỷ ban Liên lạc Công giáo TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh hoạt động tích cực cùng một số tổ chức phong trào Công giáo các tỉnh dưới nhiều danh xưng khác nhau: Đoàn đại biểu thường trực Công giáo địa phận Bùi Chu, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hà Sơn Bình; Ban vận động Công giáo thi đua yêu nước ở Thái Bình, Hà Tuyên, Nam Hà, Nghệ An, Hà Tĩnh hoạt động trong hệ thống Uỷ ban Liên lạc Công giáo. Ở miền Nam, có Ủy Ban vận động Công giáo thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban liên lạc Công giáo yêu nước Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang mới được thành lập sau giải phóng. Uỷ ban Liên lạc Công giáo toàn quốc đã trực tiếp tiếp xúc với các tổ chức này, trao đổi đi đến nhất trí tổ chức đại hội. Nhưng do có nhiều việc phải tiến hành, chương trình dự định vào mùa thu năm 1982 không thực hiện được... n

Ngày 6-7-1983, Ban thường trực Uỷ ban Liên lạc Công giáo toàn quốc họp tại Hà Nội khẳng định: Uỷ ban Liên lạc Công giáo toàn quốc hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình và trong giai đoạn cách mạng mới phải tăng cường mở rộng, đổi mới phong trào Công giáo yêu nước. Thường trực Uỷ ban Liên lạc Công giáo toàn quốc cũng đề nghị mở rộng, tăng cường phong trào, theo hướng xác định nhiệm vụ chiến lược của đất nước là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, theo tinh thần Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và đường hướng "Giáo hội gắn bó với dân tộc". Từ đó, xác định tôn chỉ mục đích của tổ chức. Ban thường trực Uỷ ban Liên lạc Công giáo toàn quốc đề xuất tên gọi Tổ chức mới là: Uỷ ban Đoàn kết những Công giáo yêu nước Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hoà bình" gọi tắt là "Uỷ ban Đoàn kết Công giáo yêu nước Việt Nam".
Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ủy ban:
- Tổ chức mọi hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, cương lĩnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, theo đường hướng giáo hội gắn bó với dân tộc.
- Tổ chức này là tổ chức yêu nước rộng rãi của người Công giáo, đoàn kết, nâng cao lòng mến Chúa yêu nước, xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo.
- Các thành viên của tổ chức (đề nghị không quá 50 vị) chủ yếu hoạt động tại chỗ và bằng gương sáng thực hiện nghĩa vụ công dân hàng ngày, dựa vào sức mạnh của chính nghĩa, sức mạnh của tập thể.
Hội nghị Ban thường trực Uỷ ban Liên lạc Công giáo toàn quốc nhất trí đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo, đề nghị giúp đỡ triển khai các mặt kể cả kinh phí tổ chức đại hội. Hội nghị quyết định tổ chức Hội nghị (mở rộng) Uỷ ban Liên lạc Công giáo toàn quốc họp trong các ngày 24,25,26-8-1983 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị này được coi như để triển khai tổ chức hiệp thương trao đổi việc chuẩn bị đại hội, thành lập Ban trù bị đại hội và các Tiểu ban công tác về nhân sự, nội dung, tổ chức, tuyên truyền tiến tới đại hội, được dự kiến vào quí IV-1983. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết tổ chức Đại hội toàn quốc những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hoà bình tại Hà Nội và gửi thư tới các linh mục tu sĩ giáo dân trong cả nước nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc mở rộng phong trào Công giáo yêu nước và sự ra đời tổ chức Công giáo toàn quốc. Đồng thời, Hội nghị kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua hướng về đại hội. Tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Bình đã dự và có bài phát biểu trong phiên khai mạc Hội nghị, khích lệ, động viên, đánh giá cao những đóng góp cho Tổ quốc và giáo hội của tổ chức phong trào Công giáo yêu nước.
Hội nghị mở rộng Uỷ ban Liên lạc Công giáo toàn quốc đạt kết quả tốt. Trên phạm vi cả nước thời kỳ này giới Công giáo đều có các hoạt động hướng về đại hội. Nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và đông đảo giáo dân công khai hưởng ứng hỗ trợ việc tổ chức Đại hội Công giáo toàn quốc.
2. Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hoà bình được tổ chức trong các ngày 8,9,10-11-1983 qui tụ 299 đại biểu gồm 142 linh mục, 11 tu sĩ và 146 giáo dân. Đại hội đã thành lập Ủy ban đoàn kết Công giáo yêu nước Việt Nam gồm 74 thành viên, trong đó có 47 linh mục và thông qua Điều lệ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam gồm 6 chương 15 điều khẳng định tiếp tục thực hiện động viên lòng nước của đồng bào Công giáo tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường hướng giáo hội gắn bó với dân tộc và gìn giữ hoà bình thế giới. Linh mục Nguyễn Thế Vịnh, Chủ tịch Uỷ ban Liên lạc Công giáo toàn quốc được cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nước Việt Nam. Các linh mục Phạm Quang Phước, Võ Thành Trinh, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Liên lạc Công giáo toàn quốc, linh mục Vương Đình Ái, Chủ tịch Hội đồng thi đua yêu nước của người Công giáo tỉnh Nghệ Tĩnh, linh mục Huỳnh Công Minh Phó chủ tịch UB vận động Công giáo TP. Hồ Chí Minh được cử làm Phó chủ tịch.
3. Từ khi thành lập 11-1983 trải qua 30 năm hoạt động Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tổ chức 6 kỳ Đại hội:
Đại hội lần thứ Nhất: được tổ chức tại Hà Nội trong các ngày 08-10/1 1/1983 với 299 đại biểu, trong đó có 141 linh mục, Đại hội nhất trí lấy tên mới của tổ chức những người Công giáo yêu nước là Uỷ ban Đoàn kết Công giáo yêu nước Việt Nam. Đại hội đã bầu ra Ủy ban gồm 74 ủy viên do linh mục Nguyễn Thế Vịnh làm Chủ tịch; các linh mục: Phạm Quang Phước, Võ Thành Trinh, Vương Đình Ái, Huỳnh Công Minh làm Phó chủ tịch; linh mục Nguyễn Thái Bá làm Tổng thư ký.
Đại hội lần thứ Hai: được tổ chức trong các ngày 10-12/10/1990 với 301 đại biểu, trong đó có 133 linh mục, Đại hội đã cử ra Ủy ban gồm 81 vị do linh mục Võ Thành Trinh làm Chủ tịch; các linh mục: Vương Đình Ái, Lương Đình Nghi, Nguyễn Tấn Khóa, Nguyễn Thái Bá, Phan Khắc Từ làm Phó chủ tịch; linh mục Nguyễn 'Thái Bá làm Tổng thư ký. Đại hội đã đổi lại tên là Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
Đại hội lần thứ Ba: được tổ chức từ ngày 30-31/12/1997 với 350 đại biểu, trong đó có 139 linh mục, Đại hội đã cử 97 vị là ủy viên Ủy ban. Linh mục Vương Đình Ái được bầu làm Chủ tịch; các linh mục: Phan Khắc Từ, Nguyễn Tấn Khóa, nữ tu Nguyễn Thị Mỹ, ông Đỗ Văn Chiến, Giáo sư Phạm Văn Toản làm Phó Chủ tịch, Linh mục Phan Khắc Từ- Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký.
Đại hội lần thứ Tư: được tổ chức trong các ngày 02-03/01/2003 với 403 đại biểu tham dự, trong đó có 156 linh mục, Đại hội đã bầu Ủy ban gồm 104 vị ủy viên. Linh mục Nguyễn Tấn Khóa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch; các linh mục: Phan Khắc Từ, Nguyễn Công Danh, Đậu Xuân Khánh, nữ tu Nguyễn Thị Mỹ, ông Vũ Trọng Đăng làm Phó chủ tịch, linh mục Phan Khắc Từ- Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký.
Đại hội lần thư Năm: được tổ chức trong các ngày 19-20/11/2008, dự Đại hội có 421 đại biểu, trong đó có 147 linh mục. Đại hội đã bầu 128 vị là ủy viên Ủy ban. Linh mục Nguyễn Công Danh được bầu giữ chức Chủ tịch; các linh mục: Phan Khắc Từ, Trần Minh Cẩm, Nguyễn Đức Hiệp, ông Lâm Văn Cách làm Phó chủ tịch, linh mục Phan Khắc Từ - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký.
Đại hội lần thứa Sáu: được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong các ngày 19-20/11/2013, tham dự Đại hội có 451 đại biểu, trong đó số linh mục về dự Đại hội là 120 vị, 20 nữ tu và 03 tu sĩ tập trung phần nhiều là các linh mục thuộc các tỉnh phía nam như: Đồng Nai có 16/20 đại biểu là linh mục, tu sĩ; Bà Rịa- Vũng Tàu có 8/9 đại biểu là linh mục, tu sĩ; Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Dương. Đại hội đã bầu ra Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VI-nhiệm kỳ 2013-2018 với 138 vị sinh sống tại 56 tỉnh, thành phố có đông đồng bào Công giáo. Trong đó có 72 vị linh mục; 05 tu sĩ; 60 vị chánh trương, chùm trưởng, giáo dân tiêu biểu tự nguyện thamgia tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Phần lớn là những người có uy tín, đã tham gia tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố, tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam từ 1 đến 5 nhiệm kỳ. Linh mục Nguyễn Công Danh tiếp tục được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch; linh mục Nguyễn Đăng Mạnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Tại Đại hội này, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ông: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam tham dự, phát biểu và ghi nhận những đóng góp của đồng bào Công giáo trong cả nước dưới sự hướng dẫn của Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Đặng Văn Thanh
Thông tin khác:
Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Tiêu điểm
Điểm lạ con người đến
Điểm lạ con người đến
Sẽ có những điểm mặt trời trăng sao Muôn dân lo cảnh sóng biển thét gào Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc Chờ những cái toan giáng xuống địa cầu.
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log