Thứ hai, 17/12/2018

Hoàn thành việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022

Cập nhật lúc 11:15 03/04/2018
Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2017 – 2022, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xây dựng các văn bản hướng dẫn Ban Đoàn kết Công giáo phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố thị xã tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2017 - 2022 từ cấp huyện đến cơ sở, đảm bảo tinh thần Điều lệ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam quy định. Đến nay, đã có 13/13 đơn vị đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội, cụ thể, toàn tỉnh có 136 xã, phường, thị trấn có đồng bào Công giáo sinh sống, trong đó có 104/136 xã, phường, thị trấn có từ 10% dân số là giáo dân trở lên đã tổ chức thành công Đại hội. Đối với cấp huyện, thành phố, thị xã, có 13/13 đơn vị tổ chức thành công Đại hội. Đại hội đã hiệp thương cử 221 vị tham gia Ủy viên Ban Đoàn kết Công giáo, trong đó có 03 vị linh mục, 02 nữ tu, 57 vị trưởng, phó ban hành giáo các xứ, họ và 159 vị giáo dân tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Đối với cấp tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh sẽ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chuẩn bị nội dung, nhân sự và các điều kiện đảm bảo khác để tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, dự kiến sẽ được tổ chức trong quý II/2018.

NGUYỄN ĐẠI
Thông tin khác:
Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Tiêu điểm
Điểm lạ con người đến
Điểm lạ con người đến
Sẽ có những điểm mặt trời trăng sao Muôn dân lo cảnh sóng biển thét gào Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc Chờ những cái toan giáng xuống địa cầu.
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log