Thứ năm, 09/04/2020

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động

Cập nhật lúc 10:41 23/04/2019
Trong hai ngày 8 và 9/4, Ủy ban MTTQ huyện Lục Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội MTTQ cấp huyện.
Ông Dương Công Định, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Lục Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều cách làm sáng tạo, lựa chọn nội dung cụ thể gắn liền với lợi ích nhân dân, phù hợp với tình hình địa phương.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ chủ trì phối hợp với chính quyền các tổ chức thành viên xây dựng có hiệu quả 179 mô hình, công trình phần việc trong dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội. Chất lượng danh hiệu “gia đình văn hóa”, “Làng, bản, tổ dân phố văn hóa” ngày càng được nâng cao. Năm 2018 có 279/339 thôn, tổ dân phố đạt làng văn hóa; số hộ gia đình văn hóa đạt hơn 87%.

Bên cạnh đó, các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”… mang lại hiệu quả cao và có sức lan tỏa lớn. Phong trào “Lục Nam chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 10,11%. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp đã vận động trên 4.300 hộ dân hiến trên 400.000m2 đất, đóng góp trên 38.000 ngày công lao động và trên 70 tỷ đồng. Đến hết năm 2018, toàn huyện có 8 xã về đích nông nông mới, đạt tỷ lệ 32%.

Không chỉ tích cực trong phong trào, cuộc vận động, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch chỉ đạo, thực hiện giám sát, phản biện xã hội và góp ý nhiều nội dung thiết thực. Trong vòng 5 năm qua, huyện Lục Nam đã tổ chức 1.809 cuộc giám sát. Qua giám sát, Mặt trận đã kiến nghị 306 nội dung cần được xem xét, giải quyết, có 475 ý kiến, kiến nghị sau giám sát; tổ chức được 94 hội nghị phản biện xã hội tập trung vào Dự thảo các Đề án, kế hoạch phát triển kinh tế của huyện và cơ sở

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Lục Nam khóa XIX gồm 55 vị. Ông Dương Công Định, tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lục Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 
Thông tin khác:
Giáng sinh rộn ràng

 

Tiêu điểm
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log