Thứ ba, 11/08/2020

Thuận Thành: Nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Mặt trận

Cập nhật lúc 14:38 06/06/2019
Trong những năm qua, hoạt động của Ban công tác Mặt trận tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động. 

Trong đó trọng tâm, nổi bật là hoạt động xây dựng các mô hình điểm ở khu dân cư như: mô hình “Khu dân cư (KDC) bảo vệ môi trường, chống biển đổi khí hậu” thôn Mãn xá Đông, Mãn Xá Tây xã Hà Mãn; “KDC Điểm sáng chấp hành pháp luật” xã Hoài Thượng; “KDC đoàn kết xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” xã Song Hồ;“KDC đảm bảo trật tự ATGT” xã An Bình, mô hình xây dựng “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hóa” xã Mão Điền, “KDC thực hiện tốt Nghị quyết 20,191/HĐND tỉnh” xã Đình Tổ; nhân dân các khu dân cư luôn đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm và có nguy cơ vi phạm pháp luật; tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng hạ tầng nông thôn và văn minh đô thị, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc...

Các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư còn tích cực vận động nhân dân phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, xây dựng quy ước, hương ước, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thể hiện rõ nét nhất là thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiêu biểu như: KDC thôn Phú Mỹ xã Đình Tổ (5 năm liền số người chết được đưa đi hỏa táng đạt 100%); KDC Khu phố Đông Côi Thị trấn Hồ thực hiện tốt việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông; KDC thôn Thường Vũ xã An Bình thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, làm nhà Đại đoàn kết; KDC Kim Tháp xã Nguyệt Đức thực hiện tốt vai trò giám sát đầu tư cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; KDC thôn Đa Tiện xã Xuân Lâm thực hiện tốt việc vận động nhân dân hiến đất làm đường và các công trình hạ tầng của thôn, khu dân cư thôn Tư thế xã Trí Quả làm tốt công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”…vv. Các Trưởng Ban công tác Mặt trận đã đảm nhiệm nhiều công việc không ngừng tích cực phát huy vai trò, tập hợp sức mạnh của nhân dân, đẩy mạnh Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... 

Bên cạnh việc tích cực vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đội ngũ Trưởng Ban công tác Mặt trận ở KDC còn tích cực động viên bà con đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững thông qua các hình thức, như: giúp nhau tại cộng đồng dân cư, giới thiệu các nguồn vốn vay ngân hàng để bà con có vốn phát triển sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao đời sống. So với trước đây, hiện nay, đời sống của bà con trên địa bàn huyện đã được cải thiện đáng kể, bà con đã có nhận thức trách nhiệm hơn trong thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mọi người trong khu dân cư không ai vi phạm pháp luật; công tác y tế, giáo dục cũng luôn được chú trọng. Cuộc sống của người dân đã và đang thay đổi ngày một tốt đẹp hơn.Trên địa bàn toàn huyện hiện có trên 108 KDC, tương ứng với mỗi KDC là một Ban công tác Mặt trận. Để nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban công tác Mặt trận, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn công tác Mặt trận cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống Mặt trận ở cơ sở; chú trọng việc rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ ngay từ các khu dân cư; chủ động tham mưu với cấp uỷ để hiệp thương, lựa chọn đội ngũ Trưởng ban công tác Mặt trận là những người có năng lực, uy tín, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Căn cứ vào tình hình thực tế, các Ban công tác Mặt trận đã từng bước đổi mới phương thức tuyên truyền, đa dạng hoá hình thức vận động tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân.

Từ thực tiễn hoạt động nhiều năm qua cho thấy Ban công tác Mặt trận ở KDC tại huyện Thuận Thành giữ vai trò rất quan trọng; luôn sâu sát quần chúng nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền và MTTQ cấp trên; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Đặc biệt là giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, dịch vụ kinh doanh, khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại, xây dựng ý chí vươn lên chiến thắng đói nghèo, làm giàu cho gia đình mình và cho xã hội.

Với kết quả đạt được ở trên, phần nào khẳng định được giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở KDC tại huyện Thuận Thành là việc làm thường xuyên đúng đắn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh, đời sống của bà con tại các KDC luôn ổn định, an tâm phát triển kinh tế, từng bước góp phần xây dựng đời sống văn hóa văn minh, giàu đẹp.

NGUYỄN THỊ SƠN
Thông tin khác:
Giáng sinh rộn ràng

 

Tiêu điểm
ĐTC Phanxicô gởi thư nhân kỷ niệm 75 năm vụ ném bom nguyên tử
ĐTC Phanxicô gởi thư nhân kỷ niệm 75 năm vụ ném bom nguyên tử
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm vụ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gởi thư đến thống đốc Tỉnh Hiroshima của Nhật Bản để bày tỏ gần gũi của ngài và kêu gọi giải trừ vũ khí đặc biệt là vũ khí hạt nhân.
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log