Thứ tư, 15/07/2020

Các hoạt động của Mặt trận gắn với đặc thù địa phương

Cập nhật lúc 15:04 16/07/2019
Ngày 28/6, phát biểu tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, UB MTTQ tỉnh Lào Cai cần tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt phải xây dựng kế hoạch cụ thể trong từng chương trình hoạt động gắn với đặc thù địa phương.
Trong 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đẩy mạnh thực hiện tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cấp mặt trận đã triển khai hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, hết năm 2018, gần 100% số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh có nhà tiêu hợp vệ sinh. Công tác vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, từ đó thực hiện hỗ trợ hơn 22,6 tỷ đồng làm mới, sửa chữa trên 1.500 nhà đại đoàn kết; gần 4,6 tỷ đồng giúp đỡ hộ nghèo, gần 2.900 người được hỗ trợ sản xuất và trên 2.700 học sinh, 3.000 bệnh nhân nghèo được hỗ trợ học bổng, từ thiện, nhân đạo… 

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của UB MTTQ tỉnh Lào Cai trong nhiệm kỳ 2014-2019, phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá nhiệm kỳ qua, hoạt động của hệ thống MTTQ tỉnh Lào Cai đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt là việc làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền. Đổi mới các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động theo hướng bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khơi dậy sức sáng tạo trong nhân dân. Tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… 

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng năng lực và trình độ ngày càng đáp ứng yêu cầu công tác. Các chính sách, các điều kiện hỗ trợ hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng đảm bảo. “Công tác Mặt trận đã tập trung hướng về cơ sở, lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân làm động lực, hoạt động mặt trận có nhiều chuyển biến, khắc phục cơ bản tình trạng hành chính hóa…được các cấp ủy đánh giá cao, chính quyền ghi nhận và nhân dân đồng tình, hưởng ứng”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.
 
Ra mắt Ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ảnh: Hạnh Nhân
Ra mắt Ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ảnh: Hạnh Nhân

Tại Đại hội, Các đại biểu đã hiệp thương cử ra 80 Ủy viên tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch khóa XIV được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024.
 
HN
Thông tin khác:
Giáng sinh rộn ràng

 

Tiêu điểm
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log