Thứ tư, 15/07/2020

UBĐKCG tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật lúc 15:48 17/06/2020
LTS: Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam  các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi, Thái Nguyên được thành lập, nâng tổng số các tỉnh thành có UBĐKCGVN hiện nay là 42 Ủy ban. Tiến tới Hội nghị toàn quốc biểu dương người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ V, giai đoạn 2015-2020, xin giới thiệu quá trình thành lập UBĐKCGVN tỉnh Thái Nguyên như một điển hình trong công tác phát triển tổ chức thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo.

Thái Nguyên là một tỉnh trung du miền núi có diện tích tự nhiên 3.541,1 km2, dân số 1,2 triệu người. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Thái Nguyên là thủ đô kháng chiến là căn cứ địa cách mạng của cả nước, nay đã và đang trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của các tỉnh miền núi phía Bắc.
Trong công cuộc xây dựng đổi mới đất nước, người Công giáo Thái Nguyên luôn kề vai chung sức với nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. 
Nắm bắt được tình hình, nhằm tập hợp, động viên đồng bào Công giáo tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế văn hóa xã hội, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, tháng 8/2015 Ban Vân động thành lập UBĐKCG tỉnh Thái Nguyên ra đời gồm 25 vị, do ông Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng ban. 
Ban Vận động đã phân công trách nhiệm cho các tổ công tác phụ trách từng địa bàn, từng giáo xứ, giáo họ. Đồng thời Ban Vận động phân công một vị thành viên là người Công giáo, vừa có tâm huyết, vừa là chủ doanh nghiệp làm ăn có uy tín, đi đến từng vị linh mục, từng giáo xứ và nhiều giáo họ trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về tôn chỉ, mục đích và sự cần thiết có tổ chức UBĐKCG Việt Nam tỉnh. Qua quá trình vận động tích cực đến ngày 03/6/2016, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định công nhận UBĐKCG Việt Nam Thái Nguyên lâm thời gồm 22 thành viên.
Sau 3 tháng hoạt động, đến tháng 9 năm 2016 đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đại hội đã suy cử 25 Uỷ viên tham gia UBĐKCG Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.
Ngay sau khi Đại hội, Ban Thường trực đã tiến hành làm các thủ tục để UBĐKCG Việt Nam và UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận tư cách pháp nhân; đồng thời có Thông báo đến các tỉnh, thành bạn, các cơ quan ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, đến cấp ủy đảng, chính quyền, UBMTTQ cấp huyện và cấp xã nơi có các vị là Uỷ viên UBĐKCG Việt Nam tỉnh.
Quy định chế độ thông tin, báo cáo. 
Xây dựng Quy chế làm việc của UBĐKCG Việt Nam tỉnh.
Phối hợp với UBMTTQ tỉnh và huyện tổ chức đoàn đến thăm hỏi các vị linh mục, các Hội đồng giáo xứ, thông báo sự ra đời và hoạt động của UBĐKCG Việt Nam tỉnh nhằm tạo dựng mối quan hệ giữa UBĐKCG Việt Nam tỉnh với tổ chức Giáo hội và các tổ chức xã hội khác trong tỉnh.
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các vị Uỷ viên một số nội dung cơ bản về các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của tôn giáo như: Qúa trình ra đời và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Điều lệ UBĐKCG Việt Nam; nghiệp vụ công tác của UBĐKCG Việt Nam; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; những vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với Công giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Hướng dẫn, phát động phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện 8 nội dung trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” do UBĐKCG Việt Nam phát động; đồng thời phối hợp với các ngánh có liên quan xây dựng mô hình điểm “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào Công giáo”.
Thực hiện việc tư vấn, hướng dẫn các chức việc khi có nhu cầu giải quyết nguyện vọng hợp pháp, chính đáng thuộc 3 lĩnh vực mà trong nhiều năm qua còn những vướng mắc, tác động không nhỏ đến mối quan hệ giữa chính quyền và tổ chức tôn giáo cơ sở, đó là:
Về tổ chức Giáo hội Công giáo; 
Về đất đai liên quan đến Giáo hội Công giáo;
Về xây dựng nhà thờ giáo xứ, giáo họ. 
Vận động thành lập “Qũy Tấm lòng bác ái”, đến nay qũy đã tiếp nhận của các tổ chức và cá nhân với số tiền trên 350 triệu đồng nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, động viên khuyến khích giới trẻ tích cực học tập, lao động sản xuất.
Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tuy mới được thành lập nhưng đã được kiện toàn về tổ chức, động viên đồng bào Công giáo trong tỉnh tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện đường hướng Giáo hội gắn bó với dân tộc; tập hợp, phản ánh tâm tư nguyên vọng chính đáng, hợp pháp của đồng bào Công giáo, của tổ chức Giáo hội với Nhà nước và MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào Công giáo và tổ chức Giáo hội Công giáo.
FX. ĐỖ CÔNG MINH
Thông tin khác:
Giáng sinh rộn ràng

 

Tiêu điểm
Sáng kiến bác ái của Giáo hội Ấn Độ trong đại dịch
Sáng kiến bác ái của Giáo hội Ấn Độ trong đại dịch
Các cam kết của cộng đồng Công giáo ở Bombay, Ấn Độ về hoạt động bác ái đã được thực hiện một cách hiệu quả trong thời kỳ đất nước bị phong tỏa do đại dịch.
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log