Thứ tư, 19/06/2019

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam 35 năm đồng hành cùng dân tộc

Cập nhật lúc 15:21 22/10/2018
…Từ khi thành lập (năm 1983) đến nay, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCGVN) luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đặc biệt là phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” (nay là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”) do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động góp phần làm sống động đường hướng Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. Phong trào đã không ngừng phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào không ngừng được cải thiện, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; bộ mặt của xứ, họ đạo ngày càng khang trang, sạch đẹp, đồng bào ngày càng phấn khởi, yên tâm giữ đạo và chu toàn trách nhiệm công dân. Qua đó có thể khẳng định, người Công giáo Việt Nam đã ý thức sâu sắc cuộc sống đức tin cần hài hòa giữa Đạo và Đời, nhằm đem lại lợi ích cho Tổ quốc và Giáo hội là vô cùng quan trọng. Sự hài hòa đó giúp chúng ta khắc phục những mặc cảm, hoài nghi không đáng có, nâng cao sự gắn bó của cộng đồng dân Chúa với Tổ quốc, như Công đồng Vatican II đã chỉ: “Người Kitô hữu từ mọi dân tộc tụ họp thành Hội Thánh, không phân cách với những người khác về chế độ, về ngôn ngữ, cũng như về tổ chức xã hội trần gian nơi họ sinh sống do Thiên Chúa thu xếp sống lành mạnh của dân tộc mình. Là công dân tốt họ phải thực sự mang trong lòng yêu nước” (Sắc lệnh truyền giáo số 15). Đây là tấm lòng thành khẳng định tính dân tộc, nghĩa đồng bào. Tinh thần yêu nước của người Công giáo đưa đến thành tố nhiệt tình gắn bó với Tổ quốc không có gì lay chuyển nổi. Thực tế sinh động của cuộc sống nói trên cũng minh chứng cho sự phát triển và tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của UBĐKCGVN trong phạm vi toàn quốc, cũng như tại các địa phương trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

UBĐKCGVN đã bám sát tôn chỉ mục đích, đường hướng hoạt động đó là cơ sở để động viên cộng đồng dân Chúa chu toàn bổn phận Kitô hữu theo những chuẩn mực của Tin Mừng; hướng dẫn phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo hướng về cơ sở, khu dân cư, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và đất nước và thông qua việc sơ, tổng kết để biểu dương, khen thưởng kịp thời những gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo.

UBĐKCGVN đã chủ trì hoặc phối hợp chủ trì tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học về con đường đồng hành cùng dân tộc của người Công giáo Việt Nam, về hoạt động của UBĐKCGVN, qua đó đã xuất bản được nhiều ấn phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn cao như: “Hồ Chí Minh với đồng bào Công giáo” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật ấn hành năm 2004. Đây là một tài liệu tốt, cần thiết phục vụ kịp thời cho cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nửa thế kỷ người Công giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc” do Nhà xuất bản Tôn giáo ấn hành năm 2004; Kỷ yếu Tọa đàm khoa học “Từ Công đồng Vatican II đến Thư chung 1980”, Nhà xuất bản Tôn giáo năm 2005; “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt” Nhà xuất bản Tôn giáo năm 2012; “UBĐKCGVN 30 năm một chặng đường” xuất bản năm 2013 nhằm khẳng định cơ sở lý luận và thực tiễn sự tồn tại và phát triển của tổ chức UBĐKCGVN là một tất yếu của lịch sử. UBĐKCGVN cũng lần đầu tiên xây dựng được bộ phim tài liệu “Đồng hành cùng dân tộc” và được phát nhiều lần trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Bên cạnh đó, UBĐKCGVN đã tổ chức buổi tập huấn tuyên truyền phố biến chính sách pháp luật của Nhà nước như: Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo (nay là Luật Tín ngưỡng tôn giáo) và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan đến các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo để thực hiện.

Năm năm một lần, UBĐKCGVN tổ chức Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo nhằm đánh giá và biểu dương những đóng góp của đồng bào Công giáo thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”; tôn vinh những cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong đồng bào Công giáo; động viên, khuyến khích người Công giáo phát huy hơn nữa thành tích đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua hội nghị để quảng bá, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến xuất sắc, những cách làm hay nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước. Sống tốt đời đẹp đạo trong đồng bào Công giáo ngày càng phát triển.

Hằng năm, UBĐKCGVN tổ chức các hội nghị giao ban cụm thi đua ở khu vực phía Bắc, miền Trung - Tây Nguyên, khu vực Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nam Bộ nhằm chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của UBĐKCGVN các địa phương gần nhau và lựa chọn, suy tôn tặng cờ thi đua của UBĐKCGVN cho các tập thể có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước. 

Thời gian vừa qua cũng đã xuất hiện một số vụ khiếu nại, kiến nghị liên quan đến đất đai, tài sản,... Đây là một vấn đề xã hội phức tạp khi nước ta bước vào nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, kẻ xấu lợi dụng điều này kích động. Tuy nhiên, hầu hết người Công giáo vẫn luôn tôn trọng và tin tưởng vào chính quyền và mong muốn nguyện vọng của mình được quan tâm giải quyết trên cơ sở qui định của pháp luật. Mặt khác, nó cũng phản ánh bầu khí dân chủ trong xã hội ta đang dần được thiết lập. Hơn nữa theo nhiệm vụ trong Điều lệ UBĐKCGVN và với mong muốn tập hợp, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng hợp pháp của đồng bào Công giáo, tổ chức Giáo hội với Nhà nước và MTTQ Việt Nam để xem xét giải quyết. Nhiều vị trong UBĐKCGVN với tư cách là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, uỷ viên UBMTTQVN các cấp khi tiếp nhận đơn thư của các giáo xứ, giáo phận đã chủ động đi khảo sát thực tế, gặp gỡ cả chính quyền và Giáo hội nhằm tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn. 

Một trong những phương thức quan trọng là thông qua hoạt động truyền thông, UBĐKCGVN tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan báo chí, tuyên truyền những tấm gương người tốt, việc tốt, củng cố cơ quan ngôn luận của UBĐKCGVN là báo “Người Công giáo Việt Nam”. Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, nhân sự và những mặc cảm định kiến, nhưng báo đã cải tiến cả về nội dung, hình thức nhằm đưa đến cho độc giả trong và ngoài nước biết được những sinh hoạt của Giáo hội cũng như hoạt động của tổ chức và phong trào yêu nước của người Công giáo Việt Nam.

Bằng những đóng góp của mình, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày ra đời của tổ chức tiền thân của UBĐKCGVN (1955 - 2005) UBĐKCGVN vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, do Nhà nước trao tặng.

Để có được những thành quả đó, trước hết là nhờ có sự quan tâm, giúp đỡ của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các cơ quan hữu quan đối với tổ chức; sự nỗ lực, quyết tâm vượt khó tự thân của mỗi người Công giáo; là bắt nguồn từ truyền thống đoàn kết, yêu nước thương nòi của dân tộc Việt Nam. Mặt khác, sở dĩ người Công giáo có thể vững bước và đồng hành cùng với dân tộc, sống Đạo giữa Đời còn có sự động viên, chia sẻ cụ thể của các đấng bậc trong Giáo hội; sự nhiệt tình của các vị linh mục, tu sĩ và giáo dân tham gia trực tiếp vào tổ chức Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam…
Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh
 
Thông tin khác:
Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Tiêu điểm
Phòng Thư ký Biên tập - "Người gác cổng nội dung tờ báo"
Phòng Thư ký Biên tập - "Người gác cổng nội dung tờ báo"
Ban biên tập và đồng nghiệp thường ví Phòng Thư ký biên tập với từ mỹ miều “trái tim” của cơ quan báo, song cũng có những từ thật nôm na: “Người gác cổng”, phòng “bếp núc” hay người “nuôi con mọn”.
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log