Thứ bẩy, 19/10/2019

Thừa Thiên Huế: linh hoạt trong phối hợp tuyên truyền, thực hiện bảo vệ môi trường tích cực bảo vệ môi trường

Cập nhật lúc 09:55 11/07/2019
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã sáng tạo, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức và thực hiện trách nhiệm của trong bảo vệ môi trường. 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức xây dựng điểm mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ 2 khu dân cư được chon làm điểm vào năm 2006, đến nay toàn tỉnh đã nhân rộng 14 khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường ở các huyện, thị xã, thành phố Huế. 

Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc đã khéo léo, linh hoạt đưa nội dung bảo vệ môi trường vào việc xây dựng, bổ sung các hương ước, quy ước tự quản ở các địa bàn dân cư phù hợp với những quy định của pháp luật và phong tục, tập quán của mỗi vùng, miền. Trên cơ sở các hương ước, quy ước và tình hình ô nhiễm môi trường, yêu cầu bảo vệ môi trường ở từng cộng đồng dân cư, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức để người dân ký các bản cam kết thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường tại gia đình, làng, xã, khu phố, trong sản xuất, kinh doanh. Quá trình thực hiện các bản cam kết là một trong những nội dung chính của hoạt động tự quản bảo vệ môi trường ở cộng đồng dân cư nên người dân có ý thức tự giác cao trong thực hiện, đem lại kết quả rõ rệt.

Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả, tổ chức sơ kết, rút ra những hạn chế tồn tại, một số kinh nghiệm và cuối năm đã đưa các tiêu chí về môi trường để bình bầu gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá. Đồng thời, lồng ghép việc tổng kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” vào Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc để biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào, góp ý những hộ gia đình chưa chấp hành theo cam kết và vận động mọi người hãy bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp ở cộng đồng dân cư. 

Vào Ngày Môi trường thế giới hằng năm, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đều có hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị điểm tổ chức các buổi lễ mit tinh. Các thông điệp về bảo vệ môi trường được chuyển tải cách dễ hiểu, tới đông đảo các tầng lớp nhân dân. Qua đó nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, về tác của môi trường tới cuộc sống, kinh tế- xã hội. Sau lễ mít tinh, thường tổ chức phát động hưởng ứng ra quân làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chôn lấp rác thải…

Với những sáng tạo trong cách làm và linh hoạt trong tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc đã từng bước nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của bảo vệ môi trường. Từ đó, người dân tích cực tham gia cùng cộng đồng xây dựng cảnh quan môi trường, đường thông, hè thoáng; tích cực hưởng ứng cùng với Nhà nước xây dựng, bảo vệ và cải tạo nâng cấp hệ thống cấp thoát nước; tổ chức thu gom, xử lý rác thải, không đổ rác sai quy định; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; trồng cây xanh ở khu vực công cộng, đường làng và khuôn viên sân, vườn nhà dân; xây dựng các tổ tự quản về môi trường. Theo báo cáo năm 2018, tỷ lệ nhân dân được sử dụng nước sạch và hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh tăng lên đáng kể. Toàn tỉnh có 75% xã phường có thu gom và vận chuyển chất thải rắn, trong đó ở nông thôn có 65% chất thải rắn được thu gom. Có 62/104 (59%) xã đạt tiêu chí Môi trường.
 
Một nhóm bạn trẻ Huế tham gia vớt rác trên sông Ngự Hà trong ngày Chủ nhật xanh
Một nhóm bạn trẻ Huế tham gia vớt rác trên sông Ngự Hà trong ngày Chủ nhật xanh
Trong thời gian đến, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, MTTQ các cấp tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư ở tất cả các cấp, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; duy trì và phát triển các mô hình tự quản “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp”; “Xã, phường an toàn và trong sạch môi trường”... tạo lập môi trường sống an toàn, trong lành. Tập trung đẩy mạnh và đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, mọi người dân và toàn xã hội về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Tăng cường và chủ động hơn nữa sự tham gia của MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm góp phần thúc đẩy tiến trình xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường; xử lý kiên quyết, nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường ở địa phương, cơ sở.
 
AL
Thông tin khác:
Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Tiêu điểm
Thác bạc, Cầu Mây Sapa
Thác bạc, Cầu Mây Sapa
Thác Bạc Sapa nằm cách thị trấn Sapa 5km về phía Tây, (tọa độ địa lý: 22.361626 độ vĩ Bắc, 103.778912 độ kinh Đông) thuộc xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa của tỉnh Lào Cai là một thắng cảnh thu hút nhiều du khách.
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log