Thứ ba, 31/03/2020
11:08 | 24/10/2018
Thông cáo Báo chí kết quả Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023)
14:58 | 08/10/2018
Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần VII (nhiệm kỳ 2018-2023) do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức chính thức diễn ra trong hai ngày 12 và 13/10/2018 tại Thủ đô Hà Nội.
14:46 | 08/10/2018
GIỚI THIỆU MỘT SỐ GƯƠNG TIÊU BIỂU Tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo (Nhiệm kỳ VI, 2013-2018)
14:42 | 08/10/2018
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề tôn giáo. Nhưng Người không nghiên cứu tôn giáo vì tôn giáo. Người nói đến tôn giáo và giải quyết vấn đề tôn giáo không phải vì Thượng đế mà vì con người, không phải vì Thần Thánh hay Tiên, Phật mà vì quảng đại quần chúng nhân dân nô lệ bần hàn.
14:44 | 08/10/2018
Ngày 3/9/1945, ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, chỉ sau một ngày, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ ra tuyên bố về tự do tín ngưỡng và lương giáo đoàn kết.
14:50 | 28/12/2017
Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023
14:43 | 28/12/2017
Kinh gửi: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố
09:45 | 31/08/2017
Quyết định ban hành nội dung phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo"
14:54 | 03/06/2017
Tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBĐKCGVN lần thứ 8, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc các tỉnh, thành phố tiến tới Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
14:43 | 03/06/2017
Kính gửi: Các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Giáng sinh rộn ràng

 

Tiêu điểm
Phụ nữ bên bờ giếng
Phụ nữ bên bờ giếng
Người nói với phụ nữ bên bờ giếng  Xin cho Người chút nước để uống nào  Chị thưa rằng ông Dothái xin sao  Người trả lời uống nước này còn khát
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log