Thứ sáu, 22/06/2018

Chúa đã ban con một

Cập nhật lúc 09:22 14/06/2017
CHÚA NHẬT BA NGÔI  (Ga 3, 16-18)


Người nói cùng Nicô đêmô rằng
Thiên Chúa yêu thương quá đỗi thế gian
Đến nỗi Cha đã ban Người Con Một
Ai tin sẽ khỏi chết, sống vĩnh hằng.

Thiên Chúa sai Con của Người xuống thế
Không phải là để lên án thế gian
Nhưng để thế gian được ơn cứu độ
Ai tin Con của Người khỏi trầm luân.

Trong nhiệm màu Một Chúa có Ba Ngôi
Là Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần
Ta biết được do có Lời mạc khải
Ba Ngôi cùng bản thể một uy quyền.

Mọi công trình đều Ba Ngôi hoạt động
Nhưng từng việc thì có những nét riêng
Cha tạo dựng và Chúa Con sinh xuống
Chúa Thánh Thần nguồn thánh hóa siêu nhiên.

Người mời gọi sống màu nhiệm Ba Ngôi
Mang thiện chí thánh hóa sống vui tươi
Cho đó đây dân tộc và Hội Thánh
Toàn cộng đồng thông hiệp với Ba Ngôi.

Tuy Ba Ngôi nhưng một Chúa khôn lường
Vẫn mong muốn chúng ta sống yêu thương
Cho hai đời kiếp sống được hạnh phúc
Trong an bình Ba Ngôi Chúa toàn năng.

 
Lm VinhSơn Giuse Phạm Văn Tuyên
Thông tin khác:
Chơi ghế (10/06/2017)
Tre trúc Xuân lai (02/06/2017)
Bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong lễ tạ ơn Tân Lm Antôn Bùi Văn Thiều

 

Tiêu điểm
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log