Thứ hai, 19/11/2018

Phải tỉnh ở sẵn sàng

Cập nhật lúc 09:56 05/12/2017
Người nói cùng các môn đệ Người rằng  Phải coi chừng phải tỉnh ở sẵn sàng  Vì không biết khi nào thời kỳ đến  Ngày giờ nào xẩy ra chuyện bất thường.
 
“Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến”. AÛnh: CTV
“Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến”. AÛnh: CTV

CHÚA NHẬT I  mùa vọng B 

Người nói cùng các môn đệ Người rằng 
Phải coi chừng phải tỉnh ở sẵn sàng 
Vì không biết khi nào thời kỳ đến 
Ngày giờ nào xẩy ra chuyện bất thường.

Cũng ví như chủ nhà toan đi vắng 
Trao việc nhà đầy tớ nhận trông coi 
Căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức 
Vì không biết lúc nào chủ lại hỏi.

Hoặc chập tối gà gáy lúc nửa đêm 
Hoặc sớm mai người chủ mới về xem 
Lỡ bất thần gặp anh em đang ngủ 
Điều Người nói hết thảy phải lưu tâm.

Mùa trông mong Mùa Vọng xin Chúa đến 
Ngài vui lòng xuống ngự cõi linh hồn 
Trong ân cần vững niềm tin cậy mến 
Để đề phòng cái chết đến bất thần.

Ngài ban cho mỗi người mỗi tài năng 
Trách nhiệm như gia sản phải đảm đang 
Dùng hồng ân của Chúa đem phục vụ 
Xứng một người con thảo thật chân phương.

Lại bước vào khởi đầu năm phụng vụ 
Phấn đấu sao ngày tháng suốt cả năm 
Lòng hướng về Đức Chúa trong sinh hoạt
Không sao lãng bổn phận Chúa trao ban.
 
LM Vinhsơn Giuse phạm văn tuyên
Thông tin khác:
Tháp Bà Ponagar (16/11/2017)
Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Tiêu điểm
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log