Thứ hai, 19/08/2019

Chúa dạy lời cầu nguyện

Cập nhật lúc 09:38 25/07/2019
Một người nhóm môn đệ thưa với Chúa Như Gioan dạy môn đệ của ông Nguyện cầu sao xin Thầv cũng dạy dỗ Người bảo khi cầu nguyện hãy nói rằngChúa Nhật XVII thường niên, Năm C

Một người nhóm môn đệ thưa với Chúa
Như Gioan dạy môn đệ của ông
Nguyện cầu sao xin Thầv cũng dạy dỗ
Người bảo khi cầu nguyện hãy nói rằng

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con 
nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, 
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực 
hằng ngày, và tha nợ chúng con  như chúng 
con cũng tha kẻ có nợ  chúng con, xin chớ 
để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu
chúng con cho khỏi sự dữ”

Cũng ví như bạn xin bánh ban đêm
Chủ ngại dậy nhưng vì anh nài quyết
Đành xuống giường đi lấy bánh cho anh
Nên Người bảo anh em xin sẽ được

Người là đấng Mêxia nhập thể
Đây Người nêu tâm ý cầu nguyện luôn
Người dạy bảo phải nguyện cầu như thế
Với tâm tình thảo hiếu chỗ Cha con

Khi nguyện cầu cần kiên trì tin tưởng
Nơi quyền năng rộng rãi Chúa nhân lành
Nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần linh hướng
Được nhờ ơn hồn xác sống khang an.
 
LM Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
 
Thông tin khác:
Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Tiêu điểm
Nhiều quy định mới về bảo vệ môi trường
Nhiều quy định mới về bảo vệ môi trường
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (BVMT). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019, với nhiều quy định mới về bảo vệ môi trường.
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log