Thứ năm, 26/11/2020

Tích cực đổi mới tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Cập nhật lúc 13:15 23/10/2020
Từ cuốỉ tháng 7 đầu tháng 8/1986, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức một số hội nghị để sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm, bàn chương trình công tác 6 tháng cuối năm.
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12 đến 14/5/1983. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá II gồm 184 đại biểu. Chủ tịch danh dự là ông Hoàng Quốc Việt; Chủ tịch là ông Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: Kim Hùng
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12 đến 14/5/1983. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá II gồm 184 đại biểu. Chủ tịch danh dự là ông Hoàng Quốc Việt; Chủ tịch là ông Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: Kim Hùng

Từ cuốỉ tháng 7 đầu tháng 8/1986, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức một số hội nghị để sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm, bàn chương trình công tác 6 tháng cuối năm. Trong không khí tiến tới Đại hội lần thứ VI của Đảng, các vị uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đóng góp nhiều ý kiến đều thể hiện sự tâm huyết, chia sẻ trước những khó khăn của đất nước; đồng thời phát hiện, kiến nghị với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề bức xúc đang đặt ra, trong đó nhấn mạnh đến các nội dung, giải pháp phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người mới. Nội dung các kiến nghị cần đặc biệt quan tâm, không thể xem thường vấn đề đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Nhiều ý kiến tập trung vào vấn đề phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ cương, pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh công tác quần chúng, công tác mặt trận. Phân tích vế những khuyết điểm, thiếu sót trong công tác dân vận - mặt trận; Vai trò, vị trí, mối quan hệ giữa chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể còn thiếu bình đẳng đã tồn tại suốt mấy chục năm qua vẫn chưa sửa được. Tình trạng mất dân chủ, kỷ cương pháp luật lỏng lẻo và hư hỏng suy thoái của một số cán bộ cùng với các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội đã không được ngăn chặn có hiệu quả. Do vậy các vấn đề dân chủ về chính trị, về kinh tế cần được đặt ra và giải quyết đầy đủ. 
Trong hai ngày 24 và 25/9/1986, Hội nghị đặc biệt của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập trung nghiên cứu, góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị sẽ trình bày tại Đại hội lần thứ VI của Đảng. Nhiều nhân sĩ, trí thức, chức sắc dân tộc, tôn giáo tham dự, phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc viết thành văn bản gửi đến Hội nghị.
TH
Thông tin khác:

 

Tiêu điểm
Thân gánh củi trí vươn xa
Thân gánh củi trí vươn xa
Ngày 20/9/2020, trên tờ Tuổi trẻ số 254, trang 8, có đăng phóng sự ảnh: “Từ gánh củi đến giảng đường”, tác giả Trần Mai... Ôi, tôi cảm phục em Tùng!!!
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log