Suy tư - Chia sẻ
09:48 | 04/03/2024
​Mùa Chay là mùa “nhập hạ”, mùa tịnh tâm của Giáo hội. Mùa Chay bắt đầu khoảng một tháng rưỡi sau Mùa Giáng sinh.
09:44 | 04/03/2024
Chúa nhật IV Mùa Chay năm B; Bài đọc 1: 2 Sb 36,14-16.19-23; Bài đọc 2: Ep 2,4-10; Tin Mừng: Ga 3,14-21
09:39 | 04/03/2024
Suy tư của Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
10:53 | 27/02/2024
Chúa nhật III Mùa Chay năm B; Bài đọc 1: Xh 20:1-17; Bài đọc 2: 1Cr 1:22-25; Tin Mừng: Ga 2:13-25
10:46 | 27/02/2024
Suy tư của Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
10:32 | 27/02/2024
Chúa nhật II Mùa Chay năm B; Bài đọc 1: St 22:1-2,9a.10-13.15-18; Bài đọc 2: Rm 8:31b-34; Tin Mừng: Mc 9:2-10
10:22 | 27/02/2024
Suy tư của Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
16:17 | 06/02/2024
Chúa nhật I Mùa Chay năm B; Bài đọc 1: St 9:8-15; Bài đọc 2: 1Pr 3:18-22; Tin Mừng: Mc 1:12-15
16:09 | 06/02/2024
Suy tư của Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
16:05 | 31/01/2024
Chúa nhật V thường niên- Năm B; Bài đọc 1: G 7:1-4, 6-7; Bài đọc 2: I Cr 9:16-19, 22-23; Tin Mừng: Mc 1,29-39
15:55 | 31/01/2024
Chúa nhật IV thường niên- Năm B; Bài đọc 1: Đnl 18:15-20; Bài đọc 2: 1Cr 7:32-35; Tin Mừng: Mc 1, 21-28
15:09 | 31/01/2024
Suy tư của Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
12:34 | 08/01/2024
Lễ Hiển linh- Năm B; Bài đọc 1: Is 60:1-6; Bài đọc 2: Eph 3:2-3a, 5-6; Tin Mừng: Mt 2:1-12
12:29 | 08/01/2024
Suy tư của Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
11:07 | 29/12/2023
Chúa nhật Lễ thánh Gia Thất, năm B; Bài đọc 1: St 15, 1-6; 21, 1-3; Bài đọc 2: Hr 11, 8. 11-12. 17-19; Tin Mừng: Lc 2, 22-40
10:43 | 29/12/2023
Suy tư của Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
09:27 | 23/12/2023
Trong đời sống đạo và truyền đạo, tôi thường đặt ra cho tôi những câu hỏi, giúp tôi có những nhận định rõ để tìm những hướng đi đúng.
08:29 | 23/12/2023
Chúa nhật IV, Mùa Vọng, năm B; Bài đọc 1: 2 Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16; Bài đọc 2: Rm 16, 25-27; Tin Mừng: Lc 1, 26-38
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log