Suy tư - Chia sẻ
11:40 | 18/09/2023
LTS: Theo yêu cầu độc giả, tòa soạn báo Người Công giáo Việt Nam cho đăng quyển sách “266 triều đại Giáo hoàng trong dòng lịch sử Giáo hội”.
11:24 | 18/09/2023
Chúa nhật XXIV, Thường niên, năm A; Bài đọc 1: Is 55,6-9; Bài đọc 2: Pl 1,20c-24.27a; Tin Mừng: Mt 20,1-16a
10:51 | 18/09/2023
Suy tư của Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
10:55 | 11/09/2023
LTS: Theo yêu cầu độc giả, tòa soạn báo Người Công giáo Việt Nam cho đăng quyển sách “266 triều đại Giáo hoàng trong dòng lịch sử Giáo hội”.
10:45 | 11/09/2023
Chúa nhật XXIV, Thường niên, năm A; Bài đọc 1: Hc 27, 30-28, 7; Bài đọc 2: Rm 14, 7-9; Tin Mừng: Mt 18, 21-35
10:33 | 11/09/2023
Suy tư của Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
10:10 | 08/09/2023
LTS: Theo yêu cầu độc giả, tòa soạn báo Người Công giáo Việt Nam cho đăng quyển sách “266 triều đại Giáo hoàng trong dòng lịch sử Giáo hội”.
10:01 | 08/09/2023
LTS: Theo yêu cầu độc giả, tòa soạn báo Người Công giáo Việt Nam cho đăng quyển sách “266 triều đại Giáo hoàng trong dòng lịch sử Giáo hội”.
16:01 | 05/09/2023
Chúa nhật XXIII, Thường niên, năm A; Bài đọc 1: Ed 33,7-9; Bài đọc 2: Rm 13,8-10; Tin Mừng: Mt 18, 15-20
15:54 | 05/09/2023
Suy tư của Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
13:13 | 29/08/2023
Chúa nhật XXII, Thường niên, năm A; Bài đọc 1: Gr 20, 7- 9; Bài đọc 2: Rm 12, 1- 2; Tin Mừng: Mt 16, 21- 27
13:05 | 29/08/2023
Suy tư của Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
11:54 | 18/08/2023
LTS: Theo yêu cầu độc giả, tòa soạn báo Người Công giáo Việt Nam cho đăng quyển sách “266 triều đại Giáo hoàng trong dòng lịch sử Giáo hội”.
11:48 | 18/08/2023
Chúa nhật XXI, Thường niên, năm A; Bài đọc 1: Is 22,19-23; Bài đọc 2: Rm 11,33-36; Tin Mừng: Mt 16,13-20
11:43 | 18/08/2023
Suy tư của Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
11:02 | 18/08/2023
LTS: Theo yêu cầu độc giả, tòa soạn báo Người Công giáo Việt Nam cho đăng quyển sách “266 triều đại Giáo hoàng trong dòng lịch sử Giáo hội”.
14:12 | 03/08/2023
LTS: Theo yêu cầu độc giả, tòa soạn báo Người Công giáo Việt Nam cho đăng quyển sách “266 triều đại Giáo hoàng trong dòng lịch sử Giáo hội”.
14:18 | 09/08/2023
Chúa nhật XX, Thường niên, năm A; Bài đọc 1: Is 56, 1.6-7; Bài đọc 2: Rm 11,13-15. 29-32; Tin Mừng: Mt 15, 21-28
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log