Suy tư - Chia sẻ
10:30 | 16/07/2024
Suy tư của Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
10:28 | 16/07/2024
Chúa nhật XVI thường niên - năm B; Bài đọc 1: Gr 23, 1-6; Bài đọc 2: Ep 2, 13-18; Tin Mừng: Mc 6, 30-34
13:18 | 04/07/2024
Chúa nhật XV thường niên - năm B; Bài đọc 1: Am 7, 12-15; Bài đọc 2: Ep 1, 3-14; Tin Mừng: Mc 6, 7-13
10:18 | 02/07/2024
Chúa nhật XIV thường niên - năm B; Bài đọc 1: Ed 2, 2-5; Bài đọc 2: 2Cr 12,7-10; Tin Mừng: Mc 6,1-6
12:30 | 24/06/2024
Chúa nhật XIII thường niên - năm B; Bài đọc 1: Kn 1:13-15, 2:23-24; Bài đọc 2: 2Cr 8:7, 9, 13-15; Tin Mừng: Mc 5:21-43
12:24 | 24/06/2024
Suy tư của Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
12:33 | 13/06/2024
Chúa nhật XII thường niên - năm B; Bài đọc 1: G 38,1.8-11; Bài đọc 2: 2Cr 5,14-17; Tin Mừng: Mc 4,35-41
12:28 | 13/06/2024
Suy tư của Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
16:56 | 06/06/2024
Chúa nhật XI thường niên - năm B; Bài đọc 1: Ed 17, 22-24; Bài đọc 2: 2 Cr 5, 6-10; Tin Mừng: Mc 4, 26-34
16:27 | 06/06/2024
Chúa nhật X Thường niên, năm B; Bài đọc 1: St 3,9-15 Bài đọc 2: 2Cr 4,13-5,1; Tin Mừng: Mc 3,20-35
13:56 | 24/05/2024
Lễ Mình máu Chúa Kitô, năm B; Bài đọc 1: Xh 24,3-8; Bài đọc 2: Hr 9,11-15; Tin Mừng: Mc 14,12-16.22-26
13:50 | 24/05/2024
Suy tư của Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
13:20 | 24/05/2024
Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, năm B; Bài đọc 1: Đnl 4,32-34.39-40; Bài đọc 2: Rm 8,14-17; Tin Mừng: Mt 28,16-20
13:15 | 24/05/2024
Suy tư của Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
16:12 | 13/05/2024
Chúa nhật lễ Hiện xuống, Năm B: Bài đọc 1: Cv 2:1-11; Bài đọc 2: Rm 8:22-27; Tin Mừng: G 20,19-23
16:07 | 13/05/2024
Suy tư của Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
10:21 | 03/05/2024
Chúa nhật Thăng Thiên, Năm B; Bài đọc 1: Cv 1,1-11 Bài đọc 2: Ep 4,1-13; Tin Mừng: Mc 16,15-20
10:15 | 03/05/2024
Suy tư của Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log