Thứ bẩy, 21/07/2018
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Chén thánh ở San Isdoro
Chén thánh ở San Isdoro
Trong bức tranh “Bữa tiệc ly” hay “Bữa ăn cuối cùng” (Il Cenacolo) của danh họa Leonard de Vinci vẽ trong khoảng từ 1495- 1498 có mô tả Đức Giêsu khi ăn cùng các môn đệ có cầm một chiếc ly và truyền phép Thánh thể.

 

Bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong lễ tạ ơn Tân Lm Antôn Bùi Văn Thiều
Theo bạn website cần nâng cấp
Giao diện
Nội dung
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log