Hướng tới đại hội 6 - Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Thứ năm, 17/04/2014
Là con người, không ai không mong được thưởng, mà đã thưởng phải chấp nhận hình phạt. Thưởng phạt không có nghĩa chỉ răn đe hay khuyến khích, còn mang tính giáo dục, bao gồm cả sinh hoạt vui chơi giải trí, nghệ thuật, tâm lý, để đưa tới phát triển tiến bộ xã hội.

 
Quỹ VTEKT thăm Nghị lực sống
Theo bạn website cần nâng cấp
Giao diện
Nội dung