Thứ sáu, 16/04/2021
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Chính anh em là chứng nhân về những điều này
Chính anh em là chứng nhân về những điều này
Được Thiên Chúa sai đến với nhân loại để nên bí tích cứu độ phổ quát, đồng thời vì những đòi hỏi căn bản của đặc tính công giáo, và vì lệnh truyền của Chúa Giêsu
Nhân danh người rao giảng
Nhân danh người rao giảng
Hai môn đệ Emmau đang kể chuyện  Lại hiện ra Người đứng giữa các ông  Bảo bình an cho tất cả anh em  Các ông hoảng tưởng ma nhưng Người hỏi

 

Người Công giáo yêu nước
Theo bạn website cần nâng cấp
Giao diện
Nội dung
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log