Thứ hai, 23/04/2018
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Chúa đã sống lại thật!
Cái chết dữ dằn và ô nhục của Chúa Giêsu trên Thập giá xem ra kết thúc mọi sự. Điều này được xem như là một Đức Giêsu trần thế đã chấm dứt không còn hiện hữu trên trần gian này nữa, nhưng hiểu theo nghĩa của niềm tin thì Đức Giêsu hứa luôn ở cùng chúng ta đến ngày tận thế (x. Mt 28,20).

 

Bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong lễ tạ ơn Tân Lm Antôn Bùi Văn Thiều
Theo bạn website cần nâng cấp
Giao diện
Nội dung
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log