Thứ hai, 25/01/2021

Tăng cường đẩy mạnh công tác dân vận - mặt trận

Cập nhật lúc 14:06 24/11/2020
Sau Đại hội lần thứ IV của Đảng năm 1976, cùng với việc cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, Trung ương Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác dân vận - mặt trận
Ông Trường Trinh, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội trao tặng Huân chương Sao vàng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1980). Ảnh: TL
Ông Trường Trinh, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội trao tặng Huân chương Sao vàng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1980). Ảnh: TL
 
Đoàn kết, phát huy vai trò của các tôn giáo, các dân tộc luôn là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của công tác dân vận - mặt trận. Ngày 18/5/1977, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị về chủ trương và công tác đối với các tôn giáo ở miền Nam, đánh giá những kết quả, chuyển biến và chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm như nhiều địa phương chưa nắm vững quan điểm, chính sách của Đảng đối với tôn giáo nên chưa có chủ trương sát hợp; việc đánh giá các xu hướng tư tưởng trong các tầng lớp trên, trong tín đồ các tôn giáo chưa rõ, nên có phần xem nhẹ công tác vận động quần chúng, thiên về công tác đối với tầng lớp trên. Chỉ thị phê phán những biểu hiện nóng vội, muôn sớm thu hẹp tôn giáo, gây khó dễ cho hoạt động bình thưòng của tôn giáo, xâm phạm thô bạo nơi thờ cúng, trấn áp giáo sĩ một cách không phân biệt; ngược lại có nơi, có lúc còn mơ hồ, thiếu cảnh giác đốì với những thủ đoạn xảo trá của bọn xấu trong các tôn giáo, không kịp thời và kiên quyết đấu tranh trấn áp bọn phản cách mạng.
Trên cơ sở đó, Chỉ thị đề chủ trương chung đối với tôn giáo và một số cống tác cần tiến hành đồng bộ trên các mặt, như đẩy mạnh vận động quần chúng lao động trong các tôn giáo đi đôi với tranh thủ, phân hoá hàng ngũ giáo sĩ và kiên quyết thận trọng trấn áp trúng bọn cầm đầu phản động, cô lập và làm tê liệt mọi khả năng chống đốì của chúng.
Trong công tác vận động tôn giáo, cần nắm vững yêu cầu cơ bản là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng lao động trong các tôn giáo, làm cho quần chúng ngày càng tin tưỏng và gắn bó với chế độ xã hội chủ nghĩa, đồng thời làm cho Giáo hội tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ công dân của tín đồ và tuân theo pháp luật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, về công tác đối với các Giáo hội, cần phát huy vai trò của Mặt trận và quyền lực của chính quyền mà hướng dẫn Giáo hội hoạt động tôn giáo theo đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ cũng cụ thể hóa nhiệm vụ công tác vận động đồng bào theo đạo và một số chính sách cụ thể đối với tôn giáo:
- Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do không tín ngưỡng của nhân dân.
- Các nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo đều được hưởng mọi quyền lợi và phải làm mọi nghĩa vụ của người công dân.
- Các tôn giáo và mọi công dân theo đạo hoặc không theo đạo đều bình đẳng trước pháp luật.
- Các tôn giáo đều phải tuân theo Hiến pháp, pháp luật và chủ trương chính sách, thể lệ của Nhà nước trong mọi hoạt động của mình.
- Những kẻ lợi dụng tôn giáo chống lại nền độc lập của Tổ quốc, chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ bị pháp luật nghiêm trị.
TH
Thông tin khác:
Người Công giáo yêu nước

 

Tiêu điểm
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log