Thứ tư, 20/03/2019
Video

Biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ IV (2010-2015)

Cập nhật lúc 16:15 12/10/2015
Các video khác:
Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Tiêu điểm
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log