Tin tức - Hoạt động

Tạo điểm nhấn từ hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Cập nhật lúc 00:03 04/04/2024
Chiều 3/4, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã chủ trì cuộc làm việc nhằm duyệt các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.
 

img_5249.jpg

Quang cảnh cuộc làm việc. 

Tham dự cuộc làm việc có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Tô Thị Bích Châu; lãnh đạo các Ban trong Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu.

img_5244.jpgimg_5266.jpg

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí trong Ban thường trực tham dự cuộc làm việc.

Trình bày Báo cáo nội dung các công việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Hòa cho biết, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024, rút ra bài học kinh nghiệm và hiệp thương thống nhất chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029, nhằm mục tiêu phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Bạc Liêu “Phát triển bền vững, văn minh và giàu đẹp”.

Theo đó, nội dung văn kiện trình Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển quê hương giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; thúc đẩy phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân, thực hiện hiệu quả 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

img_5259.jpg

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Hòa trình bày báo cáo nội dung các công việc chuẩn bị cho Đại hội.

Cùng với đó đẩy mạnh thực hành dân chủ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 08- NQ/TU, ngày 11/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI); phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên và Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nội dung phương hướng nhiệm kỳ cũng nhấn mạnh tới việc phát huy vai trò của Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao ý thức trước những âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch xuyên tạc, vu khống, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đưa tỉnh nhà trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Trong nhiệm kỳ 2024-2029, văn kiện Đại hội cũng đề ra một số mục tiêu cụ thể như: phấn đấu hàng năm mỗi khu dân cư xây dựng ít nhất 1 công trình, phần việc tiêu biểu góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; Phấn đấu trong nhiệm kỳ hỗ trợ xây dựng mới ít nhất 600 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương; 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn được thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết và hỗ trợ, giúp đỡ đột xuất…

img_5262.jpg

Ông Nguyễn Văn Hòa cho biết, số lượng, cơ cấu tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 4 cơ cấu, thành phần: Người đứng đầu của tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh (riêng Tỉnh ủy mời 1 vị trong Thường trực Tỉnh ủy tham gia; đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cử người đứng đầu (Chỉ huy trưởng hoặc Chính ủy) tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh); Chủ tịch Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố; Đại diện cá nhân tiêu biểu nhân sĩ, trí thực, dân tộc, tôn giáo, thân nhân kiều bào, đại diện các công ty, doanh nghiệp và chuyên gia ở những lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Mặt trận; Một số cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029 là 83 vị. Dự kiến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI gồm 9 vị, trong đó 1vị là Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, các Ủy viên Thường trực là 5 vị (4 vị là lãnh đạo các Ban chuyên môn và Văn phòng cơ quan, 1 vị còn lại là lãnh đạo tổ chức thành viên hoặc Chủ tịch MTTQ cấp huyện). Dự kiến Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/4/2024.

Tại cuộc làm việc, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận vào nội dung văn kiện, nhân sự và thời gian tiến hành Đại hội để Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp.

img_5273.jpg

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc làm việc.

Đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, văn kiện trình Đại hội phải thể hiện được điểm nhấn trong nhiệm kỳ khi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi toàn quốc. Đây là phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bày tỏ niềm vui mừng khi Tỉnh ủy Bạc Liêu quan tâm tới công tác nhân sự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2024-2029, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, Tỉnh ủy Bạc Liêu tiếp tục quan tâm bố trí cán bộ đảm bảo cơ cấu, thành phần, có kinh nghiệm thực tiễn và có điều kiện cống hiến cho công tác Mặt trận. Đối với cấp huyện cần có sự cân nhắc, sắp xếp, điều chỉnh để 1 đồng chí trong Ủy viên Ban Thường vụ được hiệp thương, cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; trong trường hợp bất khả kháng phải phân công đồng chí cấp ủy cử giữ chức Chủ tịch Mặt trận. Với việc điều chỉnh đó thì vị trí, vai trò của Mặt trận sẽ ngày càng được khẳng định.

Nhất trí với thời gian tổ chức Đại hội, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng gợi mở, trên tinh thần mở rộng thành phần tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, tỉnh cần lựa chọn những cá nhân tiêu biểu, những Hội có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh của bà con trên địa bàn, có được nhiều thành phần tham gia như vậy sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Tiến Đạt
http://daidoanket.vn/
Thông tin khác:
Nắng nóng gay gắt, Bộ Y tế cảnh báo đối tượng có nguy cơ bị ảnh hưởng cao (03/04/2024)
Thế giới rộn rã chào đón Lễ Phục sinh năm 2024 (01/04/2024)
9 tháng thần tốc xóa 5.000 nhà tạm, nhà dột nát (28/03/2024)
Hơn 200 ngày làm 5.000 nhà đại đoàn kết (28/03/2024)
Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp mừng Lễ Chúa Phục sinh 2024 (28/03/2024)
Phục sinh đoàn kết (28/03/2024)
Đôi nét về ngành ngoại giao Tòa Thánh Vatican (27/03/2024)
Giáo hội Công giáo Việt Nam đồng hành cùng Giáo hội Công giáo Mông Cổ (27/03/2024)
Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường vào sáng mai 21-3 (20/03/2024)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log