Thứ sáu, 22/06/2018

Đức Giêsu là Đấng toàn năng

Cập nhật lúc 09:24 05/06/2017
CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN (Mt 28, 16-20)


Mười một môn đệ tới Galilê
Đến ngọn núi mà Người đã truyền đi
Khi thấy Người các ông liền bái lạy
Nhưng mấy ông thì lại có hoài nghi.
 
Người đến gần các ông và huấn lệnh
Người được trao trời đất cả toàn quyền
Anh em đi rửa thành nhiều môn đệ
Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.
 
Dạy họ giữ những điều Người đã truyền
Và đây Người ở cùng các anh em
Hết mọi ngày cho đến ngày tận thế
Những điều đó Người nói trước thăng thiên.
 
Đức Giêsu trao sứ mệnh truyền giáo
Sau Phục sinh Người bồi dưỡng niềm tin
Người lên trời còn tông đồ giảng đạo
Có sức thiêng Thánh Thần Chúa Phục sinh
 
Các Tông đồ sẽ đi khắp thế gian
Đem Tin Mừng cứu độ đến muôn dân
Đấng Phục sinh thắng tội và sự chết
Đã ban quyền như vậy giữa thanh thiên.
 
Xin Chúa cho chúng ta niềm tin vững
Để vượt khó theo đường hướng của Người
Được bằng an cho cả hai đời sống
Trong Thiên Chúa tồn tại đến muôn đời.
Lm Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
Thông tin khác:
Tre trúc Xuân lai (02/06/2017)
Bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong lễ tạ ơn Tân Lm Antôn Bùi Văn Thiều

 

Tiêu điểm
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log