Tin tức - Hoạt động

Thể hiện nét riêng trong văn kiện trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X

Cập nhật lúc 11:28 04/04/2024
Sáng 3/4, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã chủ trì duyệt các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước.
 

img_5220.jpg

Quang cảnh cuộc làm việc. 

img_5238.jpg

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí trong Ban thường trực tham dự cuộc làm việc.


Tham dự cuộc làm việc có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng cùng lãnh đạo các Ban trong Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần thơ.

Trình bày về điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân cho biết, Đại hội lần này với chủ đề: Đoàn kết - Trí tuệ - Sáng tạo - Phát triển. Trong nhiệm kỳ 2024-2029, hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố xác định 3 khâu đột phá tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ, đó là: Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; Tăng cường huy động nguồn lực sớm hoàn thành xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tiến đến hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững; Tập trung xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”.

img_5235.jpg

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân trình bày dự thảo báo cáo chính trị và nội dung các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội.


Ông Nguyễn Trung Nhân cho biết, trong năm 2024, thành phố tập trung nguồn lực để thực hiện dứt điểm việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Đại hội cũng đề ra 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ với nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp; Xây dựng khu dân cư “đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”.

img_5237.jpg


Về công tác nhân sự, ông Nguyễn Trung Nhân cho biết, dự thảo Đề án nhân sự đã được thảo luận, bàn bạc dân chủ trong Tiểu ban nhân sự của Đại hội và Ban tổ chức Đại hội trước khi trình Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để lấy ý kiến thống nhất trước khi trình Thường trực Thành ủy và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa X là 91 vị, tỷ lệ tái cử không quá 60%; nhân sự tham gia đảm bảo cơ cấu, thành phần theo Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 104/HD-MTTW-BTT của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam; dự kiến số lượng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa X gồm 7 vị (bằng với khóa IX); Số lượng và cơ cấu Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố là 4 vị gồm: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Cần Thơ, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố.

Thời gian diễn ra Đại hội trong hai ngày 23-24/4/2024 với 250 đại biểu triệu tập tham dự.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các Ban trong Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đã góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị, chương trình và nhân sự trình Đại hội.

img_5212.jpg

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu tham dự, từ đó rà soát lại nội dung văn kiện cần được thể hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó nội dung văn kiện cũng cần bám sát Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; và Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, nội dung văn kiện trình Đại hội cần thể hiện được tinh thần tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện giám sát và phản biện xã hội và xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đề cập đến mục tiêu đột phá của MTTQ thành phố Cần Thơ trong nhiệm kỳ 2024-2029 về việc tăng cường huy động nguồn lực, sớm hoàn thành mục tiêu hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, trước ngày 30/4/2024, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ phối hợp với Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Phong trào sẽ tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể; khích lệ sự đồng hành, hỗ trợ trực tiếp của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Mục tiêu là phấn đấu đến ngày 31/12/2025 cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc.

“Văn kiện phải nâng tính hiệu triệu với các tầng lớp nhân dân, phải thể hiện được nét riêng của thành phố Cần Thơ, phải đưa ra giải pháp nhằm giữ được môi trường nước trong sạch, thích ứng với biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay và hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát mà phong trào thi đua đề ra”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.

Đối với đề án nhân sự, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng cần tiếp tục mở rộng thành viên tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2024-2029 với phương châm phát huy hiệu quả công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Tiến Đạt
http://daidoanket.vn/
Thông tin khác:
Lần đầu tiên Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican thăm Việt Nam (04/04/2024)
Cần sớm điều chỉnh mức thuế thu nhập cá nhân (04/04/2024)
Tạo điểm nhấn từ hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” (04/04/2024)
Nắng nóng gay gắt, Bộ Y tế cảnh báo đối tượng có nguy cơ bị ảnh hưởng cao (03/04/2024)
Thế giới rộn rã chào đón Lễ Phục sinh năm 2024 (01/04/2024)
9 tháng thần tốc xóa 5.000 nhà tạm, nhà dột nát (28/03/2024)
Hơn 200 ngày làm 5.000 nhà đại đoàn kết (28/03/2024)
Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp mừng Lễ Chúa Phục sinh 2024 (28/03/2024)
Phục sinh đoàn kết (28/03/2024)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log