Thứ bẩy, 21/09/2019

Cửa hẹp vào nhà Cha

Cập nhật lúc 15:28 22/08/2019


Chúa Nhật XXI thường niên, năm C

Những người được giải thoát ít phải không
Người bảo họ qua cửa hẹp vào trong
Vì nhiều người tìm cách vào không được
Một khi chủ đứng dậy khoá cửa xong

Mà ở ngoài còn gõ cửa xin vào
Ông bảo ta không biết đến tự đâu
Hãy lui ra những quân làm bất chính
Bấy giờ sẽ anh em khóc xiết bao

Ai tin tưởng ở nơi đấng Thiên sai
Thì đồng hành theo lối nhỏ của Ngài
Có chừng mực mang tính năng khổ chế
Không chủ quan vô định hướng tương lai

Trong niềm tin như cửa hẹp đón đưa
Chúa chính là cửa hẹp sẵn mở ra
Để khách mời sẽ đi vào dự tiệc
Nghĩa là vào hưởng vĩnh phúc nhà Cha

Khách muốn vào phải thủ tục kịp thời
Sống tin cậy mến Chúa với yêu người
Nếu lơ là chậm trễ không lường sẵn
Khi đến chốn thiên cung cửa khoá rồi

Thực vậy Chúa không hề cấm ai vào
Nhưng đi nhầm lối cửa biết làm sao
Nếu ham theo lạc thú danh vọng quá
Là nguy cơ quên cùng đích đời sau.

LM Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
 
Thông tin khác:
Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Tiêu điểm
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log