Thứ tư, 25/11/2020

Hai giới răn trọng nhất

Cập nhật lúc 13:20 23/10/2020
Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Ảnh: TL
Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Ảnh: TLCHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN, NĂM A

Một người thông luật hỏi Đức Giêsu 
Rằng thưa Thầy trong sách Luật Môsê 
Điều răn nào là điều răn trọng nhất 
Người liền đáp phải mến Chúa thiết tha

Hết tấm lòng hết hồn hết trí khôn 
Yêu người thân cận như chính bản thân 
Tất cả Luật Môsê và ngôn sứ 
Đều tuỳ thuộc vào hai giới răn trên

Luôn gắn liền chặt chẽ giữa hai điều 
Vừa tương đương vừa chất lượng như nhau 
Là đường thẳng định hướng về nhà Chúa 
Để sống trong bình an cõi trước sau

Sống bác ái như Chúa đã làm gương 
Yêu mến nhau như Chúa đã mến thương 
Không hận thù chẳng có dùng bạo lực 
Đời nhân sinh được ổn định cương thường

Ai mến thương tương trợ kẻ khó khăn 
Đó là người có nghĩa cử ân nhân 
Chia sẻ cho bất cứ lương hay giáo 
Trong tấm lòng tế nhị của niềm tin

Luật xác định mến Chúa phải yêu người 
Nhưng nói về mến Chúa dễ trơn xuôi 
Chứ yêu người thực thụ không hề dễ 
Khi dựng xây tình nghĩa ở mọi thời.
 
LM Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
Thông tin khác:

 

Tiêu điểm
Thân gánh củi trí vươn xa
Thân gánh củi trí vươn xa
Ngày 20/9/2020, trên tờ Tuổi trẻ số 254, trang 8, có đăng phóng sự ảnh: “Từ gánh củi đến giảng đường”, tác giả Trần Mai... Ôi, tôi cảm phục em Tùng!!!
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log