Thứ bẩy, 25/05/2019

Một mẻ cá được nhiều

Cập nhật lúc 15:28 26/02/2019

Chúa nhật V thường niên, năm C


Đức Giêsu xuống thuyền của Simôn
Rồi ngồi xuống Người giảng dạy đám đông
Giảng xong bảo chèo ra sâu thả lưới
Simôn đáp chúng tôi uổng suốt đêm

Nhưng Thầy bảo tôi xin vâng thả lưới
Họ đổ lên đầy cá được hai thuyền
Phêrô sụp dưới chân Người mà nói 
Xin Chúa tránh xa con kẻ tội tình

Mọi người đấy đều kinh hãi ngạc nhiên
Người bảo ông đừng sợ hỡi Simôn
Từ nay anh sẽ là người thu phục
Thế là họ bỏ mọi sự theo luôn

Vâng lời Chúa và bản thân cộng tác
Đã kéo lên một mẻ cá được nhiều
Làm việc khi có Chúa dành hiệu quả
Cả xác hồn thấy lành mạnh làm sao

Lần đầu có ba ông đi theo Chúa
Phêrô Giacôbê với Gioan
Được Chúa nhận không đắn đo chi nữa
Tông đồ Chúa chinh phuc các linh hồn

Thấy Chúa tỏ quyền năng phi thường thật
Ông Phêrô biết mình quả hèn thường
Hạ mình xuống Chúa ủi an cất nhắc
Dần từng bước sẽ được Chúa trao quyền.

Lm Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
Thông tin khác:
Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Tiêu điểm
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log