Thứ năm, 09/04/2020

Phải lo điều hoán cải

Cập nhật lúc 10:52 03/04/2019

Mọi người Chúng ta cũng được mời gọi biến hình. Ảnh: TL

Chúa nhật III Mùa Chay, năm C


Người đáp lại nếu như không sám hối 
Thì cũng như mấy người Galilê 
Bị giết đi nhào máu vật tế thờ 
Không sám hối các ông như vậy cả

Có người kia trong vườn trồng cây vả 
Đã ba năm không có quả cho ông 
Mới bảo thôi chặt quách nó cho xong 
Kẻ giúp việc xin một năm khoan đã

Tôi sẽ bón phân tro vun thêm nữa 
Đến sang năm may nó có quả chăng 
Nếu không thì ông sẽ quyết cho xong 
Chặt cây đó khỏi choán làm hại đất

Biến cố này hay kia là động lực 
Cảnh báo ta suy nghĩ bản thân mình 
Đó cũng là sứ điệp nhắc nhở chung 
Cho ai nấy phải lo điều hoán cải

Người kiên nhẫn mong chờ sinh bông trái 
Tức bỏ đi các tội lỗi giới răn 
Các việc lành nhân đức cứ chuyên chăm 
Khi vẫn có thời cơ nên tranh thủ

Đừng như tháp Silôe đổ vỡ 
Tránh giống cây không trái phải chặt đi 
Nửa Mùa chay Lời Chúa nhắn điều gì 
Nên lưu ý thực hành cho may mắn.

LM Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
 
Thông tin khác:
Giáng sinh rộn ràng

 

Tiêu điểm
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log