Tin tức - Hoạt động

Tây Ninh thực hiện chính sách dân tộc và công tác tôn giáo

Cập nhật lúc 16:46 19/11/2022
Tỉnh Tây Ninh đã và đang thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc và công tác tôn giáo, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đồng bào Khmer sinh hoạt tôn giáo tại chùa Khedol thuộc địa bàn xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh (
Đồng bào Khmer sinh hoạt tôn giáo tại chùa Khedol thuộc địa bàn xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh
Thực hiện Chiến lược dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đã nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh Tây Ninh có 21 dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào dân tộc Khmer (chiếm 0,7% dân số), sống chủ yếu tại các huyện Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Hòa Thành. Đồng bào Khmer chủ yếu theo đạo Phật, một ít người Khmer theo Đạo Cao Đài. Dân tộc Chăm (chiếm khoảng 0,35% dân số), sinh sống ở thành phố Tây Ninh, huyện Tân Châu và huyện Tân Biên, đa số theo Hồi Giáo Islam. Dân tộc Hoa (chiếm 0,36% dân số toàn tỉnh), chủ yếu ở Thành phố Tây Ninh và huyện Gò Dầu, đa số theo đạo Phật. Ngoài ra còn có người Tà Mun (chiếm 0,15% dân số), theo đạo Cao Đài, sống tại thành phố Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu và huyện Tân Châu. Các dân tộc khác (Ấn, Mường, Thái, Châuro, Tày, Nùng,…) sống đan xen với đồng bào người Kinh.
Thực hiện Chiến lược dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đã nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số. Hầu hết lao động trong độ tuổi người dân tộc thiểu số đều được bồi dưỡng, tập huấn qua các lớp đào tạo nghề cũng như các lớp cử tuyển trình độ từ trung cấp trở lên.
 
Tỉnh Tây Ninh tổ chức bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng cho hàng nghìn già làng, trưởng ấp và người có uy tín trên vùng biên giới và vùng dân tộc thiểu số.
Tỉnh Tây Ninh tổ chức bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng cho hàng nghìn già làng, trưởng ấp và người có uy tín trên vùng biên giới và vùng dân tộc thiểu số.
Đồng bào dân tộc thiểu số sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp (chiếm khoảng 60%), còn lại là thương mại và dịch vụ và các ngành nghề khác. Các hộ đã sống lâu đời với người Kinh có điều kiện tiếp cận khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng nên đời sống tương đối ổn định. Riêng dân tộc Hoa sinh sống và kinh doanh thương mại - dịch vụ nên đời sống tương đối khá. Từ năm 2015 - 2018, có 432 người thuộc đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các lớp đào tạo nghề lao động nông thôn, trong đó đa số là nghề nông nghiệp, như kỹ thuật chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi heo, bò, kỹ thuật trồng lúa, kỹ thuật trồng rau sạch, kỹ thuật cạo mủ cao su, kỹ thuật đan giỏ bội. Sau học nghề, khoảng 80% người tham gia học nghề tự tạo được việc làm và có việc làm, thu nhập từng bước được nâng lên, nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.
Gần đây, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Đề án đào tạo nghề nhằm hỗ trợ nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đào tạo nghề cho trên 1.900 người dân tộc thiểu số, góp phần giải quyết việc làm, ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. 
Bên cạnh đó, công tác tôn giáo tại Tây Ninh được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh thường xuyên quan tâm. Hằng năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo - Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành liên quan ra quân làm công tác dân vận, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương; tổ chức họp mặt già làng, người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số, các tôn giáo định kỳ 2 lần/năm; tổ chức tham quan, về nguồn; thăm hỏi, chúc mừng nhân các dịp lễ trọng; định kỳ mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, cập nhật các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.
Đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo ngày càng tích cực tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng ấp, khu phố không có tệ nạn xã hội; xây dựng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo văn minh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương; cùng với cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2010 (thời điểm bắt đầu xây dựng nông thôn mới), Tây Ninh mới chỉ có 1 xã đạt 7 tiêu chí và 69 xã đạt dưới 5 tiêu chí chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, tỉnh đã có trên 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, trong đó nhiều xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, là xã vùng biên của tỉnh. Cơ sở hạ tầng vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cấp với 100% trục đường liên xã nhựa hóa, bê tông hóa, hoàn thành chương trình kiên cố hóa trường học. 100% trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi được đến trường; tất cả hộ dân đều có điện, nước sạch sinh hoạt; 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia…
Hiện Tây Ninh đang triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, trong đó giai đoạn 2022-2025, Tây Ninh tập trung triển khai hiệu quả 7 dự án thành phần. Cụ thể là: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc; Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình./.
Bùi An
Thông tin khác:
Hội nghị giao ban cụm thi đua Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên (18/11/2022)
Cụm thi đua khu vực miền Tây Nam Bộ ký giao ước thi đua (18/11/2022)
Đồng bào Công giáo hiệp hành cùng sự phát triển của Thủ đô (18/11/2022)
Đại hội đại biểu những người Công giáo tỉnh Trà Vinh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 (18/11/2022)
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chung vui ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào các dân tộc huyện Mộc Châu (16/11/2022)
397 đại biểu dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022–2027 (16/11/2022)
Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thượng Đình 2 (14/11/2022)
Nhà đấu giá Millon đồng ý chuyển giao ấn vàng ‘Hoàng đế chi bảo’ cho Việt Nam (14/11/2022)
Đắk Lắk thực hiện đồng bộ chính sách dân tộc (12/11/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log