Tin tức - Hoạt động

Yên Bái kiến nghị thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi

Cập nhật lúc 18:48 20/11/2022
Tỉnh Yên Bái đã ban hành các Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 3 Chương trình MTQG. Việc ban hành kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 bảo đảm thời gian và nội dung quy định.
Nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào DTTS đã góp phần nâng thu nhập bình quân của tỉnh Yên Bái năm 2021 đạt 50 triệu đồng/người/năm.
Nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào DTTS đã góp phần nâng thu nhập bình quân của tỉnh Yên Bái năm 2021 đạt 50 triệu đồng/người/năm.

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) dân tộc thiểu số  (DTTS) và miền núi, năm  2022 tỉnh Yên Bái đã giải ngân đạt 92.766 triệu đồng/tổng kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG (645.428 triệu đồng), bằng 14,4% (trong đó Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi: 40.905 triệu đồng/kế hoạch vốn 259.623 triệu đồng, bằng 15,7%. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 5.814 triệu đồng/kế hoạch vốn 164.985 triệu đồng, bằng 3,5%. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 46.047 triệu đồng/kế hoạch vốn 210.820 triệu đồng, bằng 21,85%).
Để triển khai có hiệu quả các Chương trình MTQG, tỉnh đã kịp thời thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 bảo đảm quy định. Ban chỉ đạo đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Cấp huyện, xã đã thành lập Ban chỉ đạo các chương trình MTQG cấp xã.
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình MTQG, tỉnh Yên Bái đã ban hành các Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 3 Chương trình MTQG. Việc ban hành kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 bảo đảm thời gian và nội dung quy định.
Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình MTQG bảo đảm quy định, đáp ứng các mục tiêu đề ra. Một số nhiệm vụ tuy chưa ban hành văn bản hướng dẫn, quy định, nhưng trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2022, tỉnh đã lồng ghép và huy động các nguồn vốn đầu tư bảo đảm các nguyên tắc chung đối với từng nguồn vốn để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.
Đồng bào các DTTS tỉnh Yên Bái kì vọng Chương trình MTQG sẽ giúp đời sống kinh tế- văn hóa- xã hội có nhiều khởi sắc.
Đồng bào các DTTS tỉnh Yên Bái kì vọng Chương trình MTQG sẽ giúp đời sống kinh tế- văn hóa- xã hội có nhiều khởi sắc.
Để bảo đảm tiến độ và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương trong quá trình triển khai các Chương trình MTQG, tỉnh Yên Bái kiến nghị Trung ương xem xét bỏ quy định bắt buộc việc thực hiện các dự án đặc thù thuộc các Chương trình MTQG, tùy thuộc vào điều kiện thực tế của các địa phương để triển khai thực hiện bảo đảm chủ động, linh hoạt và đạt hiệu quả cao trong việc triển khai thực hiện Chương trình. Các bộ, ngành liên quan tham mưu tháo gỡ khó khăn một số nội dung như: Giao chung vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG hằng năm, không giao theo các lĩnh vực để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các địa phương trong việc phân bổ chi tiết và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án. Sớm ban hành Bộ tài liệu đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp. Có quy định cụ thể về định mức hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất, đầu tư công trình nước sinh hoạt tập trung, hỗ trợ, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa chợ.
Bộ, ngành cũng cần sớm ban hành hướng dẫn, phương án tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách “Hỗ trợ đầu tư có thu hồi vốn cho các hộ là DTTS còn gặp nhiều khó khăn theo các hộ hoặc cộng đồng để chăn nuôi, phát triển sản xuất thông qua vay vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đặc biệt”. Sớm tiếp nhận khoản hỗ trợ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài để thực hiện Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi;../.
Văn Sơn
Thông tin khác:
Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần thứ VII - Nhiệm kỳ 2022-2025 (19/11/2022)
Tây Ninh thực hiện chính sách dân tộc và công tác tôn giáo (19/11/2022)
Hội nghị giao ban cụm thi đua Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên (18/11/2022)
Cụm thi đua khu vực miền Tây Nam Bộ ký giao ước thi đua (18/11/2022)
Đồng bào Công giáo hiệp hành cùng sự phát triển của Thủ đô (18/11/2022)
Đại hội đại biểu những người Công giáo tỉnh Trà Vinh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 (18/11/2022)
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chung vui ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào các dân tộc huyện Mộc Châu (16/11/2022)
397 đại biểu dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022–2027 (16/11/2022)
Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thượng Đình 2 (14/11/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log