Gương điển hình

Đồng bào Công giáo phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần yêu nước

Cập nhật lúc 21:21 23/10/2022
Sáng ngày 20/10, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu Người công giáo Cà Mau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham dự của 89 đại biểu chính thức.

Đến dự có Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Linh mục Phêrô Phan Đình Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; ông Trần Văn Hiện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Lê Thanh Triều, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Dương Huỳnh Khải, Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Minh Luân, Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đại biểu đại diện cho 8 Ủy ban Đoàn kết Công giáo khu vực Tây Nam Bộ, các tôn giáo bạn.

Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.

Tỉnh Cà Mau hiện có 32.938 giáo dân, với 31 linh mục, 71 nữ tu, 8 dòng tu nữ, 1 dòng nam, 24 giáo xứ, 11 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Trong nhiệm kỳ qua, đồng bào Công giáo ở Cà Mau cùng với đồng bào cả nước hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động; thực hiện sống "Tốt đời đẹp đạo" gắn liền với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các sinh hoạt của đồng bào Công giáo luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các ban ngành quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi.

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã có nhiều điều kiện hoạt động, mang lại hiệu quả trong cả việc đời cũng như việc đạo, nhất là công tác từ thiện xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội.

Nổi bật, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh phối hợp với Mặt trận, ngành y tế và chính quyền địa phương khám, mổ mắt, phát thuốc miễn phí, mổ tim cho trên 100 bệnh nhân; cấp phát trên 300 xe lăn và xe lắc; cất trên 500 nhà tình thương, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng; giúp cho bà con nghèo trên 1.000 giếng nước; xây dựng gần 200 cây cầu bê tông, mỗi cây cầu trị giá từ 90-300 triệu đồng; tặng bà con 576 tấn gạo… tổng trị giá trên 109 tỷ đồng.

Các linh mục đã thể hiện vai trò, vị trí cầu nối trong đồng bào công giáo, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội dung các phong trào thi đua sống tốt đời đẹp đạo đến đồng bào công giáo ở cộng đồng dân cư.

Các vị lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng 89 vị ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.
Các vị lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng 89 vị ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trần Văn Hiện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, khẳng định: Đồng bào công giáo là một bộ phận quan trọng không thể tách rời trong khối đại đoàn kết toàn dân. Trong những năm qua, với tinh thần "sống phúc âm trong lòng dân tộc", thực hiện đúng đường lối, đồng bào công giáo luôn kề vai sát cánh đồng hành cùng với các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thi đua lao động sản xuất, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, triển khai có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, sống tốt đời, đẹp đạo.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn, trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục bám sát và thực hiện tốt chủ trương của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và của tỉnh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước dưới nhiều cách làm sáng tạo, sâu rộng và hiệu quả hơn nữa; thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác đấu tranh chống lại các phần tử xấu lợi dụng tôn giáo để hoạt động vi phạm pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng thời chỉ đạo, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể ở các địa phương có sự gắn kết phối hợp chặt chẽ với các xứ, họ đạo, tạo sự đồng thuận, tiếng nói chung trong phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội và giúp người dân làm giàu, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Để ghi nhận những đóng góp của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Cà Mau trong nhiệm kỳ qua, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khen thưởng 1 tập thể và 2 cá nhân. Ảnh: Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, trao bằng khen của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
Để ghi nhận những đóng góp của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Cà Mau trong nhiệm kỳ qua, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khen thưởng 1 tập thể và 2 cá nhân. Ảnh: Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, trao bằng khen của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 5 tập thể.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 5 tập thể.
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 11 cá nhân.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 11 cá nhân.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 7 tập thể.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 7 tập thể.
Dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tặng 20 căn nhà trị giá 1 tỷ đồng cho tỉnh Cà Mau. Ảnh: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện tiếp nhận bảng tượng trưng 20 căn nhà từ Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.
Dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tặng 20 căn nhà trị giá 1 tỷ đồng cho tỉnh Cà Mau. Ảnh: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện tiếp nhận bảng tượng trưng 20 căn nhà từ Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

Nhiệm kỳ mới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh xác định 7 nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó, phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết dân tộc, nêu cao tinh thần yêu nước, thực hiện Giáo huấn của Hội thánh về những vấn đề xã hội, đạo đức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo tỉnh nhà để cùng Nhân dân xây dựng tỉnh Cà Mau hiện đại, văn minh và giàu đẹp…

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027 có 89 ủy viên. Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Vinh, Quản hạt, Chánh sở Họ đạo Cà Mau, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

 

Quỳnh Anh
https://www.baocamau.com.vn/
Thông tin khác:
Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới vùng giáo Nghĩa Đàn (14/10/2022)
Đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng đoàn kết "Đồng hành cùng dân tộc" (06/10/2022)
Đổi mới trên những buôn làng (04/10/2022)
Người Công giáo Việt Nam tích cực tham gia công tác giáo dục nghề nghiệp và hướng nghiệp (22/09/2022)
Chúa là hạnh phúc (22/09/2022)
Kính nhớ linh mục Phêrô Phạm Bá Trực (1898-1954) (01/09/2022)
Kiến tạo những "nhịp cầu" đạo - đời (02/09/2022)
Tân học tinh hoa với chuyện đời: Kính nhớ linh mục Phêrô Võ Thành Trinh (1/8/1916-21/8/1991) (15/08/2022)
Phục vụ các tù nhân để tìm lại những người đã lạc hướng (08/08/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log