Tin tức - Hoạt động

Ủy ban Dân tộc đẩy nhanh tiến độ thưc hiện Chương trình 1719

Cập nhật lúc 15:49 26/11/2022
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, trong thời gian tới Ủy ban Dân tộc sẽ tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình 1719).
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì họp đánh giá một năm thực hiện Chương trình 1719
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì họp đánh giá một năm thực hiện Chương trình 1719
Sau khi có báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chương trình 1719, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc  đã yêu cầu, đối với nhóm công việc thuộc năm 2022, tất cả các vụ, đơn vị thúc đẩy tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt, đồng thời rà soát lại toàn bộ trình tự thủ tục hồ sơ, nội dung để kịp thời điều chỉnh. Đối với những nhiệm vụ của năm 2022 có đủ điều kiện triển khai, nhưng do thời gian, thủ tục bắt buộc phải kéo dài, chưa làm được, chuyển sang năm 2023 thực hiện, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu rà soát, đối chiếu với chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, bộ ngành, địa phương để đảm bảo sự lồng ghép, phối hợp thực hiện hiệu quả. Những nhiệm vụ chưa đủ điều kiện thực hiện cả về cơ chế, quy trình, chức năng, cần tổng hợp lại để bàn giải pháp tháo gỡ. Đối với những nội dung không thể triển khai được cần báo cáo trung thực.
 Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh nghe Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh nghe Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao.
Theo đánh giá một năm thực hiện Chương trình 1719, năm 2022, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ được giao gần 300 tỷ đồng để triển khai thực hiện Chương trình 1719. Đến 30/6/2022 đã được phân bổ gần 270 tỷ đồng.
Ngay sau khi được phân bổ kinh phí, Ủy ban Dân tộc đã giao dự toán cho các vụ, đơn vị để thực hiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp không ít khó khăn. Tại thời điểm giao dự toán, đa số các vụ, đơn vị chưa xác định được các nhiệm vụ, dự toán cụ thể để triển khai thực hiện, vì vậy quá trình thực hiện phải điều chỉnh dự toán nhiều lần; Quyết định phân bổ kinh phí vào thời điểm 30/6, thời gian của năm 2022 hạn chế nên ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng tham mưu thực hiện; năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình 1719, các vụ, đơn vị chưa có kinh nghiệm triển khai, nên gặp nhiều hạn chế trong xây dựng kế hoạch; khối lượng công việc phải thẩm định đa dạng, các văn bản hướng dẫn về tài chính có sự chồng chéo… ảnh hưởng đến tiến độ chung của trong thực hiện các nhiệm vụ.
Đến ngày 20/11/2022, tiến độ giải ngân thực hiện Chương trình 1719 của Uỷ ban Dân tộc đạt tiến độ giải ngân 1,85%, dự kiến đến 31/12/2022 giải ngân kinh phí đạt 26%. Một số nhiệm vụ đã xây dựng kế hoạch, nhưng do hạn chế về thời gian nên Uỷ ban Dân tộc đã đề xuất hoãn lại và chuyển sang năm 2023 để tổ chức thực hiện./.
AL
Thông tin khác:
Chia sẻ kinh nghiệm huy động nguồn lực phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (25/11/2022)
Quảng Ninh đẩy mạnh giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số (25/11/2022)
Đại hội đại biểu người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (24/11/2022)
Những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân tộc tại Hòa Bình (21/11/2022)
Lào Cai triển khai hiệu quả các nguồn lực đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số (21/11/2022)
Góp ý xây dựng tiêu chí thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù (20/11/2022)
Yên Bái kiến nghị thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi (20/11/2022)
Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần thứ VII - Nhiệm kỳ 2022-2025 (19/11/2022)
Tây Ninh thực hiện chính sách dân tộc và công tác tôn giáo (19/11/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log