Gương điển hình

Tổ chức yêu nước của người Công giáo - Một thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Cập nhật lúc 10:16 06/04/2023
Hướng tới Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày 10/9/1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất họp tại Hà Nội đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ngày 10/9/1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất họp tại Hà Nội đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Như phần trên đã nói, Uỷ ban Liên lạc Công giáo toàn quốc (UBLLCGTQ) được thành lập vào lúc có chủ trương mở rộng Mặt trận Dân tộc Thống nhất (MTDTTN). Một số vị thành viên chủ chốt của UBLLCGTQ đã tích cực tham gia vào Ban Vận động, cùng các tôn giáo bạn, các chính đảng, đoàn thể, nhân sĩ yêu nước... chuẩn bị Đại hội MTDTTN toàn quốc. Các linh mục Vũ Xuân Kỷ, Chủ tịch, Hồ Thành Biên, Phó chủ tịch UBLLCGTQ được mời tham gia là thành viên Ban Vận động mở rộng MTDTTN.
Ngày 5/9/1955, Đại hội MTDTTN toàn quốc khai mạc tại Hà Nội. Linh mục Vũ Xuân Kỷ, Chủ tịch UBLLCGTQ, Phó chủ tịch Uỷ ban bảo vệ hoà bình thế giới của Việt Nam tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn đại biểu của giới Công giáo cả nước gồm 40 vị, trong đó có 16 linh mục đại diện cho đồng bào Công giáo tham dự Đại hội. Linh mục Vũ Xuân Kỷ trong bài phát biểu của mình tại Đại hội MTDTTN toàn quốc nhấn mạnh: là người Công giáo, là tôi tớ trung thành của Chúa và cũng là công dân yêu nước nên rất tán thành đường lối, chủ trương xây dựng đất nước trong Cương lĩnh của Mặt trận. Linh mục Vũ Xuân Kỷ khẳng định: “Đất chúng tôi cày, cơm chúng tôi ăn, áo chúng tôi mặc, không khí chúng tôi thở, tiếng chúng tôi nói, đền thánh chúng tôi chầu Chúa, thuần phong mỹ tục chúng tôi theo, tất cả đều được xây dựng trên đất nước Việt Nam, đều là gia tài truyền tử, lưu tôn của dân tộc Việt Nam cả. Quyền lợi vật chất, quyền lợi tinh thần của chúng tôi đều gắn với quyền lợi của dân tộc. Sự tồn vong của đất nước gắn với sự tồn vong của chúng tôi”. Linh mục Hồ Thành Biên, Phó chủ tịch UBLLCGTQ trong phát biểu tại Đại hội nhấn mạnh: “Tình yêu dân tộc đã đưa người Công giáo cũng như các linh mục Nam Bộ vào cuộc chiến tranh tự vệ thần thánh của toàn dân tộc Việt Nam đã bị đau khổ và bị đế quốc thực dân Pháp chà đạp ngót một thế kỷ. Người Công giáo Nam Bộ đã chọn con đường chính nghĩa”. Các đại biểu của Đoàn đại biểu Công giáo tham dự Đại hội MTDTTN toàn quốc cũng có một phát biểu chung, tuyên bố: “Là những người Công giáo thật thà kính Chúa, yêu nước, chúng tôi tuyên bố hoàn toàn tán thành Cương lĩnh của Mặt trận. Chúng tôi mong rằng các cha và giáo hữu sẽ đoàn kết cùng toàn dân, ra sức đấu tranh để thực hiện những điều ghi trong cương lĩnh cho Tổ quốc chúng ta được hoà bình, thống nhất độc lập, dân chủ, giàu mạnh, làm sáng danh Chúa”. (Kỷ yếu Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất toàn quốc, tháng 9/1955- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xuất bản tháng 1/1956).
Đại hội MTDTTN toàn quốc thành công tốt đẹp. Đại hội quyết định tên mới của MTDTTN là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. ƯBLLCGTQ được công nhận là thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
TC
Thông tin khác:
Nữ tu Maria Nguyễn Thị Kim Hoa - người gieo tình yêu thương (27/03/2023)
Nhớ mãi cố Thanh Ngã (24/03/2023)
Ý tưởng thành lập tổ chức Công giáo yêu nước Toàn quốc (24/03/2023)
Thành lập Ủy ban liên lạc những người Công giáo yêu Tổ quốc yêu hòa bình - tiền thân Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (16/03/2023)
Người doanh nhân Công giáo sống đạo giữa đời (16/03/2023)
Đống bào Công giáo Quảng Ngãi sống tốt đời đẹp đạo (16/03/2023)
Phong trào yêu nước của người Công giáo đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp vẻ vang của dân tộc (16/03/2023)
Đôi vợ chồng hiến máu cứu người (24/02/2023)
Một chuyên gia trí tuệ nhân tạo người Việt gia nhập dòng khổ hạnh (20/02/2023)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log