Thứ bẩy, 20/07/2019

Phát huy vai trò Ban Công tác Mặt trận

Cập nhật lúc 14:07 19/04/2019
Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận cấp cơ sở năm 2018 tại huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Ảnh: Thu Luyến
Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận cấp cơ sở năm 2018 tại huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Ảnh: Thu Luyến
Để hướng các hoạt động về cơ sở, Ủy ban MTTQ các cấp luôn chú trọng công tác kiện toàn, củng cố Ban Công tác Mặt trận theo hướng nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động; cơ cấu uỷ viên là những người đứng đầu tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, am hiểu pháp luật và được mọi người ở khu dân cư tín nhiệm. Qua đó, nhằm tăng tính thuyết phục trong tuyên truyền, vận động cộng đồng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở mỗi khu dân cư. Đặc biệt là thực hiện tốt chức năng phối hợp và thống nhất hành động với chi bộ, các đoàn thể nhân dân và lãnh đạo khu dân cư để thực hiện 4 nhiệm vụ: Trực tiếp vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của hội đồng nhân dân, quyết định của ủy ban nhân dân; chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp; thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ở khu dân cư với cấp ủy đảng và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn; động viên nhân dân tham gia hoạt động giám sát; phối hợp thực hiện quy chế dân chủ và hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư.

Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tập hợp nhiều thành viên thuộc các chi hội như: Nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh… nên việc đoàn kết nhân dân được thuận lợi. Cũng nhờ vậy, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, triển khai các chương trình, hoạt động của MTTQ đến nhân dân được kịp thời, hiệu quả hơn.

Để phát huy vai trò của các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, đòi hỏi mỗi thành viên ban công tác Mặt trận phải ý thức tốt vai trò của mình để tự học hỏi, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm để có kỹ năng tuyên truyền, vận động. Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng luôn quan tâm sâu sát tới hoạt động hướng về cơ sở nên rất chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ này. Sao cho mỗi cán bộ ở khu dân cư trở thành tuyên truyền viên hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào để khơi dậy lòng yêu nước, phát huy dân chủ và nội lực của cộng đồng dân cư; chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Thực tế cho thấy, bất kỳ phong trào, cuộc vận động nào càng làm tốt ở cơ sở thì càng mang lại hiệu quả.

Từ hoạt động thực tiễn, hưởng ứng phong trào “Cán bộ Mặt trận làm theo lời Bác” gắn với cuộc vận động “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”, đã có nhiều trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu, uy tín, tận tâm với nhiều cách làm mới, sáng tạo, đem lại lợi ích cho xã hội và nhân dân.

Đội ngũ cán bộ ở khu dân cư hoạt động hiệu quả, đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến như: Mô hình “Tổ hòa giải ở cơ sở”, “Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Gia đình, dòng họ không có người phạm tội, mắc tệ nạn xã hội”, “Tổ an ninh nhân dân”, “Khu dân cư hài hòa xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, “Xứ đạo bình yên”… Các tiêu chí xây dựng khu dân cư văn hoá, làng văn hoá, xây dựng gia đình văn hoá được nhân dân tích cực đăng ký thực.
 
HOÀNG GIANG
Thông tin khác:
Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Tiêu điểm
Giáo xứ Phúc Lãng
Giáo xứ Phúc Lãng
Giáo xứ Phúc Lãng nằm trên địa bàn xã Quảng Trường và Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, cách Tòa Giám mục 18km về phía Tây Nam.
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log